Uitleg bij straatnaamborden steeds vaker weg in de regio: Wie waren Vondel en Huygens?

SON EN BREUGEL - Ze zijn vaak leerzaam, soms aandoenlijk amateuristisch. En bijna iedereen heeft er in zijn leven bewust of onbewust duizenden gelezen. Toch lijkt het straatnaambordje-met-uitleg langzaam uit het straatbeeld te verdwijnen.

Schrijvers en dichters, schilders en uitvinders. In de smalle straatjes van de bosrijke Sonse wijk Het Harde Ven komt een aardige dwarsdoorsnede van de Nederlandse geschiedenis voorbij in de straatnaamgeving. De Van Goghstraat is er te vinden, haast onvermijdelijk in de regio. ‘Schilder, 1853-1890’, staat er in kleine blokletters onder het donkerblauwe straatnaambordje op de kruising met de Dr. Berlagelaan. Dokter Berlage? Jazeker, die van de Beurs van Berlage. ‘Architect, 1856-1934’, vermeldt de ondertitel. ,,Ik reken toch onbewust altijd even terug hoe oud zo iemand geworden is”, mijmert Eef van Turnhout, raadslid namens Dorpsbelang in Son en Breugel. ,,Zo leer je dat Vondel ruim negentig jaar oud is geworden. Ongelooflijk toch, in de zeventiende eeuw?”