Volledig scherm
Alaparada in Best. © Jean Pierre Reijnen/Foto Meulenhof

Waar het geld van straatfeest Alaparada in Best heen ging

BEST - Alaparada, het driedaagse straatfeest in het teken van 200 jaar gemeente Best, heeft veel meer gekost dan was begroot. Hoe is het tekort van 195.465 euro opgebouwd?

Het was een mooi feest, daar is men het wel over eens. Maar na een feest past ook een kater: een splijtende hoofdpijn van de rekening dit keer. Hoe komt het dat het driedaagse feest een tekort laat zien van bijna tweehonderdduizend euro? Het bonnetje, met de in- en uitgaven erop, geeft dat inzicht.

Organisator was de stichting Festival Best. Jonge, enthousiaste mensen die spontaan op het idee kwamen om binnen het kader van de viering van 200 jaar Best een straatfeest te beleggen. Geïnspireerd op jaarlijkse Parade van Den Bosch. Deze stichting kreeg opdracht van het comité 200 jaar Best om het festival te regelen. Comité-voorzitter Bert van Drunen werd tevens bestuurslid van Festival Best.

De gemeente verleende een subsidie van 200.000 euro. De horeca droeg 212.588 euro bij. Horecadeelnemers leverden 27.500 euro op. Aan entreegeld werd 48.595 euro binnengehaald. Dertigduizend euro viel onder de post ‘overig’ binnen. Dat bracht het totaalbedrag aan inkomsten op 518.583 euro.

Uitgaven

Het bonnetje geeft ook een gedetailleerd overzicht van de uitgaven. Er werden artiesten en bands geboekt voor een totaal van 160.999 euro, waaronder bekende bands als Di-Rect en Racoon. Horeca-activiteiten kosten 99.951 euro. Verkooppunten en hekwerk om de twee festivallocaties (Wilhelminadorp en centrum) te beveiligen kwam op 80.651 euro. Inhuur van personeel en betaling van vrijwilligers vergde 71.316 euro. Podium en tenten: 52.774 euro. Organisatiekosten bedroegen 39.720 euro. Licht, geluid en techniek kostte 58.592 euro. Voor sociale media, reclame en design werd 27.342 euro uitgetrokken. Beveiliging en verkeersregeling: 38.385.

Met nog een aantal andere uitgaven kwam het totaal op 706.171 euro. Daarbovenop kwamen nog wat posten voor verzekeringen, kantoor en inventaris, rente en bankkosten. Dat bracht het totaal aan uitgaven op 714.048 euro.

Wie past het tekort bij? De gemeenteraad praat daar maandagavond over. Het college werkt aan een voorstel.