Volledig scherm
De Slowlane, het nieuwe, snelfietspad in de regio Eindhoven.

Wijziging tracé Slowlane in Son onbetaalbaar

SON EN BREUGEL- Een ander tracé van de Slowlane in Son kost tonnen extra en omdat de deadline van 1 januari 2021 dan niet wordt gehaald vervalt ook de subsidie. B en W houdt daarom vast aan het gekozen tracé.

Het tracé van de Slowlane - een snelfietspad dat de economische toplocaties in de regio met elkaar verbindt - over het drukke Ekkersrijt is niet veilig, oordeelde de commissie Grondgebiedzaken eind november. Het gevraagde krediet (restant subsidie 237.000 euro en ruim 100.000 euro extra) voor de gecombineerde aanleg van fase 2 en 3 wilde de commissie nog niet geven. Wethouder Jan Boersma moest eerst maar eens uitleggen waarom alternatieve routes zijn afgevallen, zoals die via de Verlengde Huizingalaan langs het Wilhelminakanaal of over Ekkersrijt 6000, ook wel ‘stamweg’ genoemd.

Tracékeuze

In een uitgebreide memo leggen B en W uit hoe de tracékeuze van de Slowlane, als onderdeel van Brainport Avenue, in 2012 is vastgelegd door de commissie Grondgebiedzaken. Son was als laatste gemeente aan zet, en het tracé moest aansluiten op het tracé in Best en Eindhoven. Vanuit Best aan de zuidkant van de visplas, en vanuit Eindhoven bij het ‘tunneltje onder de snelweg’ bij Ikea.

Voor de Slowlane in Son is een rijkssubsidie van 810.000 euro toegezegd, maar het snelfietspad moet dan wel vóór 1 januari 2021 gerealiseerd zijn. Een nieuw tracé afspreken kost zoveel meer tijd dat die datum niet wordt gehaald, en dan vervalt de subsidie in zijn geheel (als fase 2 en 3 niet worden uitgevoerd) of ten dele (als fase 3 niet doorgaat, dan 237.000). Berekend is ook dat de alternatieven veel duurder zijn, ook omdat die routes langer zijn en er deels nieuwe geasfalteerde fietspaden nodig zijn. De route langs Ekkersrijt 6000 is zeshonderd meter langer, en dat maakt dit tracé 250.000 tot 300.000 euro duurder. Het alternatief langs het kanaal is 1,6 kilometer langer en kost 650.000 tot 800.000 euro meer.

Het moge duidelijk zijn dat het college hoopt dat deze forse financiële consequenties de raad ertoe zal brengen om op 19 december voor het bestaande tracé te kiezen en het benodigde krediet zal goedkeuren.