Volledig scherm
Foto ter illustratie © ANP

'Achter de voordeur kom je meer problemen tegen'

BEST - Ze komen bij mensen achter de voordeur, praten er over de problemen of de zorgen binnen het gezin en stuiten soms op dingen die ze van tevoren niet bedacht hadden. ,,Als er zorgen zijn rondom een kind, vragen we verder: zijn er ook zorgen rondom het inkomen of de woonsituatie?", zegt Annemieke Huizinga, coördinator van het ondersteuningsteam in Best. 

Het team helpt mensen bij complexe problemen die school, huisarts of consultatiebureau niet kunnen oplossen. 

Problemen in een gezin komen vaak niet alleen. Afhankelijk van wat ze tegenkomen verwijst het team bijvoorbeeld door naar een psychiater, verslavingskliniek of een dagbesteding. Soms wordt besloten tot een uithuisplaatsing. ,,We zien dat er vaak meer hulp nodig is dan voor het kind alleen. Of we constateren dat het kind geen hulp nodig heeft, maar dat het gezin meer baat heeft bij een schuldhulpverleningstraject of gezinstherapie."

Toen gemeenten in 2015 de verantwoordelijkheid kregen over vele vormen van zorg en welzijn - van huishoudelijke hulp, jeugdzorg tot arbeidsre-integratie - was integrale benadering de insteek. Scenario's waarbij soms wel 28 hulpverleners op één gezin werden gezet zouden voortaan tot het verleden behoren. ,,Een kind met een probleem moest in de oude situatie tot wel 40 of 50 kilometer rijden om bij bureau Jeugdzorg een indicatie te krijgen, door een heleboel schijven te gaan, om vervolgens op een wachtlijst te belanden", schetst hoogleraar burgerschap Evelien Tonkens  van de Universiteit voor de Humanistiek in Utrecht. ,,Daarom werd dit bedacht." Eén casusmanager per gezin zou voortaan in een keukentafelgesprek de problemen in kaart brengen en waar nodig doorverwijzen. 

Quote

Maar het verschil met Denemarken is dat daar niet tegelijker­tijd bezuinigin­gen hebben plaatsge­von­den

Woordvoerder Edward Ernst van de Vereniging Nederlandse Gemeenten

Denemarken was Nederland al voorgegaan in de nieuwe methode van werken. ,,Maar het verschil met Denemarken is dat daar niet tegelijkertijd bezuinigingen hebben plaatsgevonden", zegt woordvoerder Edward Ernst van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). En waar de Denen uitgebreid de tijd namen om de overgang voor te bereiden, moest het in Nederland in anderhalf jaar.  Ernst: ,,De Denen wisten dat doorvoering van de maatregel aanvankelijk zou leiden tot meer hulpvraag en dus meer kosten." In Nederland neemt de hulpvraag ook toe, constateert hij. ,,Uit onderzoek van de gemeente Rotterdam is gebleken dat de teams achter de voordeur veel meer tegenkomen dan bureau Jeugdzorg. Gewoon omdat ze dichter op de mensen zitten."