Volledig scherm
De verontwaardiging was groot toen pas eind december bekend werd dat de tarieven voor de milieustraat per 1 januari zouden wijzigen. © Fotopersburo van de Meulenhof BV

Afval blijft hét thema in Best

Verkiezingen/analyseBEST - Afval scheiden staat voor veel kiezers in Best met stip bovenaan als belangrijk thema voor de gemeenteraadsverkiezingen. 

In september 2017 kwamen ze: de bakken voor het restafval, de luiers en het incontinentiemateriaal, GFT, etensresten en tuinafval. De grote grijze container die iedereen nog in de tuin had staan werd omgekat tot kliko voor plastic-, metaal- en drankverpakkingen. 

Een nieuw systeem van afval scheiden werd afgelopen najaar over alle huishoudens in Best ingevoerd. Alleen de bewoners van flats werden - tijdelijk - overgeslagen. Vermoedelijk in maart krijgen zij ondergrondse containers voor PMD, oud papier en restafval.

Zelden is het voorgekomen dat een raadsbesluit in Best voor zoveel commotie heeft gezorgd. De klachten waren legio, vooral in het begin. Sommige mensen kregen verkeerde of geen bakken aangeleverd. Er was grote onduidelijkheid over wat in welke bak hoorde en welke wanneer aan de straat moest. Ouders van kleine kinderen kwamen niet uit met de kleine emmer voor luiers. Er rezen vragen over de arbeidsomstandigheden onder welke de vuilnismensen van Baetsen werken. 

Mensen moeten nog wennen aan het systeem, constateerde wethouder Peet van de Loo (D66, afval) circa twee weken na de invoering. Wel gaf ze toe dat de communicatie beter had gekund. Veel zaken zíjn nu ook opgelost. De gemeente introduceerde een app die waarschuwt wanneer wat buiten mag worden gezet. De meeste Bestenaren weten de weg naar het digitale Afval ABC, waarop alle mogelijke soorten afval zijn omschreven. 

Alle moeite loont, liet Van de Loo vorige week nog weten. Als Best zo doorgaat als nu daalt het restafval dit jaar van 198 kilogram restafval per persoon per huishouden naar 100 kilogram. De kosten per huishouden kunnen waarschijnlijk met 15 euro per jaar omlaag.  

Maar er blijven klachten. Zoals dat de kleine bak voor het restafval, die maar eens in twee weken wordt opgehaald, toch wel heel snel vol raakt. De openingstijden voor de milieustraat zijn weliswaar verruimd, maar een avondopenstelling is uitgebleven. De verontwaardiging was groot toen pas eind december bekend werd gemaakt dat per 1 januari moeten worden betaald voor het brengen van restafval. En er zijn veel meldingen over zwerfafval. 

Besluit

Welke fracties hebben indertijd voor het nieuwe systeem van afval scheiden gestemd? En welke tegen?, willen veel mensen weten. 

Het besluit viel eind september 2016. Het was al de zoveelste keer dat over het onderwerp werd vergaderd. Het zag ernaar uit dat het een latertje zou worden en dat ze er wéér niet uit zouden komen. De gemeenteraad was verdeeld. Het ene kamp - met Lokaal Best, Jongerenpartij (JO), CDA en Gemeentebelangen Best - wilde geen overhaaste beslissing over zo'n belangrijk onderwerp nemen. Voor de andere fracties - VVD, ChristenUnie, PvdA en D66 - hoefde verder uitstel niet. De laatste waren in de meerderheid en dus ging het snel met de acht amendementen en een motie, die op tafel lagen. Die hebben het oorspronkelijke voorstel op veel punten veranderd (zie het kader hier rechts naast), waardoor de meeste fracties akkoord konden gaan. Alleen Lokaal Best en CDA bleven tegen. 

Kieswijzer

Maar voor een weloverwogen stem is niet alleen het verleden belangrijk. De verkiezingen gaan ook om waar de partijen nu voor staan. Op de stelling of afval scheiden voortaan in de fabriek moet gebeuren en niet langer bij de mensen thuis antwoordden Best Open, CDA,  Jongerenpartij (JO) en VVD in de ED Kieswijzer (ed.nl/kieswijzer) met 'eens'. De laatste drie zijn ervan overtuigd dat de techniek zover is. Best Open twijfelt daar nog over en staat daarmee eigenlijk in dezelfde lijn als Gemeentebelangen Best (GB), die neutraal invulde: 'als het kan, dan zijn we voor'. GB denkt overigens dat het nog niet kan. D66, PvdA en ChristenUnie zijn het er duidelijk oneens met de stelling. D66 voornamelijk omdat afval scheiden in de fabriek niet haalbaar zou zijn, maar PvdA en ChristenUnie appelleren ook op moraal van de burger: zij willen dat mensen zich bewust worden minder afval te produceren. 

Klik op de blokken voor meer informatie over de verkiezingen

ED gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement