Volledig scherm

Hoofdpijndossier Hotspot Best kan na bijna zes jaar gesloten worden

BEST - Na bijna 6 jaar vergaderen en het schrijven van nieuwe plannen kan het hoofdpijndossier Culturele Hotspot in Best uiteindelijk gesloten worden met een positieve uitkomst voor alle betrokken partijen.
Alleen Gemeentebelangen en Jongerenpartij Jo stemden tegen de realisatie van een Culturele Hotspot in Best, vooral omdat ze bang zijn dat door de Hotspot in het centrum van Best
andere wijken waar activiteiten op dat gebied plaatsvinden (o.a. de Kadans en de Vlinderhei) de dupe worden.

"Ieder kind tot 18 jaar heeft recht op subsidie, ook wanneer ze niet aangesloten zijn bij de Hotspot. Subsidie is bestemd voor kinderen en niet voor gebouwen", merkten de twee partijen op. Samen met het CDA en Lokaal Best bleven ze bovendien een nare bijsmaak overhouden aan een passage in het raadsvoorstel over de bouw van zorgappartementen achter het Rabobankgebouw.

Wethouder Verheijen (Cultuur) verklaarde nogmaals dat het college slechts een positieve grondhouding daarover heeft uitgesproken, maar dat er geen besluit is genomen. CultuurSpoor wordt hoofdhuurder in het voormalige Rabobankgebouw om daar gesubsidieerde activiteiten op het gebied van muziek, dans en drama te ontplooien. Op aandringen van Meindert Leutscher (CDA) gaat de VVD-wethouder in gesprek met de eigenaren van het voormalige Rabobankgebouw en huurder CultuurSpoor om het huidige contract van één jaar uit te breiden naar meerdere jaren zodat de gemeente minder financieel risico loopt.

Lees het complete artikel in het ED van woensdag via de digitale krant.

Best e.o.