Volledig scherm
Sinds oktober zetten bewoners vijf emmers of containers aan de straat, maar veel bewoners hebben daar moeite mee. Sommige zelfs zoveel dat ze de huisvuilophalers op de PMD-ronde hebben bedreigd. De gemeente antwoordde vervolgens met de inzet van BOA's (buitengewone opsporingsambtenaren). © ED

Huishoudens Best krijgen extra restafvalzak

BEST - Huishoudens in Best krijgen de mogelijkheid om een extra zak van 40 liter voor restafval aan de straat te zetten. Deze wordt, net als de kleine restafvalemmer, eens in de twee weken opgehaald. De maatregel geldt voor een periode van minimaal zes en maximaal twaalf maanden. 

Dat heeft wethouder Rik Dijkhoff (VVD, afval) dinsdagmiddag bekendgemaakt. In de tussentijd wil hij, samen met de klankbordgroep van bewoners en een werkgroep uit de gemeenteraad, werken aan een meer permanente oplossing voor het afvalprobleem in Best. ,,We hopen dat we de tien maanden niet overschrijden", zegt Dijkhoff. 

Streefdatum voor de introductie van de tijdelijke maatregel is nog steeds, zoals Dijkhoff al aankondigde, 1 juli. De wethouder is daarvoor wel afhankelijk van de levering van geschikte zakken. Die moeten aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals een van de normale huisvuilzak afwijkende kleur. Ook moet de zak zwaarder en steviger zijn dan een zak voor plastic-, metaal- en drankverpakkingen (PMD).

Dijkhoff: ,,We hebben een batch op het oog met een rode kleur.  Ze zijn voldoende voor 2500 huishoudens, maar de vraag is of dat er genoeg zijn. We weten namelijk niet hoeveel mensen precies van de zakken gebruik willen maken. Er zijn ook veel huishoudens die wel uitkomen met de kleine restafvalemmer."

Ophaalpunten

Bestenaren die van de optie gebruik willen maken, kunnen de zakken op vertoon van hun milieupas ophalen bij twee of drie, mogelijk vier ophaalpunten in Best. ,,Dat is een beetje afhankelijk van hoeveel scanapparaten we hebben", zegt de wethouder. 

Dijkhoff verwacht niet dat de zakken aan de straat tot meer rattenoverlast zal leiden. ,,We hebben daar over nagedacht. Maar als je goed scheidt, zitten aan restafval geen etensresten. Die zitten aan de verpakkingen die thuishoren in de PMD-bak of GFT-emmer." Hij hoopt wel op een positief neveneffect van de maatregel. ,,Dat het PMD-afval minder vervuild wordt aangeboden. Maar daar heb ik wel de inzet van de bewoners voor nodig."

Bedreigd

Sinds oktober zetten bewoners vijf emmers of containers aan de straat, maar veel bewoners hebben daar moeite mee. Sommige zelfs zoveel dat de huisvuilophalers zijn bedreigd. De gemeente antwoordde vervolgens met de inzet van BOA's (buitengewone opsporingsambtenaren). De problemen zitten voornamelijk bij de PMD-ophaalronde. Veel bewoners gooien afval dat feitelijk thuishoort in de grijze emmer in de PMD-emmer. ,,Maar de grijze restafvalemmer is te klein en dat is nu de kern van het probleem", erkent Dijkhoff. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft ook overwogen om de restafvalemmer iedere week te laten ophalen. Andere optie was de PMD-containers terug om te katten tot grijze container en de PMD aan te laten bieden in plastic zakken. Er is echter gekozen voor de extra restafvalzak, omdat deze het beste past in het voorstel dat de gemeenteraad in september 2016 heeft aangenomen. Als voor de twee andere was gekozen, had B&W met een aanvullend of nieuw voorstel naar de raad gemoeten. Dat had weer extra tijd gekost. 

Dijkhoff gaat, samen met de werkgroep van raadsleden en de klankbordgroep, het huidige afvalbeleid evalueren. Als pas aangestelde wethouder had hij gehoopt dat er al een tweede tussentijds evaluatierapport zou liggen, maar dat bleek niet het geval. Er is na de eerste drie maanden wel geëvalueerd, maar daarna niet meer. ,,Daar is nooit opdracht voor gegeven. De cijfers zijn er wel.  Die moeten de basis vormen voor nieuw beleid", zegt Dijkhoff. De mogelijkheden daarvoor liggen nog open. Dat kan de introductie van een 80 liter-restafvalbak zijn. ,,Maar willen de mensen nog wel een extra bak?" Of, zoals de VVD stelde in de ED-verkiezingswijzer, scheiding in de fabriek. ,,Maar dan moet er wel zo'n fabriek in de regio zijn."