Volledig scherm
© Erna Lammers

Laaggeletterdheid op de agenda in Best

BEST - Maatschappelijke organisaties kunnen binnenkort een uitnodiging van wethouder Bert van Drunen (PvdA, zorg en welzijn) verwachten. Maandagavond tijdens de raadsvergadering zegde hij toe met ze te zullen praten over het probleem van de laaggeletterdheid in Best.

CDA'er Gaston Slagers had een motie op tafel liggen om het college van burgemeester en wethouders te dwingen mee te doen aan het landelijke programma Tel mee met Taal. Het Rijk verstrekt nog tot en met 2018 miljoenen euro's om laaggeletterden in gemeenten beter op te sporen. "Met succes", betoogde Slagers. "In de zes regio's waar het programma als proef draait, zijn meer dan 10.000 cursisten bereikt en meer dan 3.000 vrijwilligers getraind. Het is vastgesteld dat mensen die moeite hebben met lezen en/of schrijven oververtegenwoordigd zijn in de groep die zich aanmeldt bij de schuldhulpverlening."

Even leek het erop dat meerdere raadsfracties Slagers pleidooi hadden willen steunen. Maar het raadslid trok zijn motie in na de toezegging van Van Drunen.

Meer in het Eindhovens Dagblad van dinsdag, of via de digitale krant.

Best e.o.