Volledig scherm
Een volle tribune tijdens het verkiezingsdebat in 't Tejaterke in Best. © Jean Pierre Reijnen

Levendig verkiezingsdebat in 't Tejaterke in Best

BEST - Een bijna volle tribune en veel reuring tussen de partijen. Dat de verkiezingen in Best ergens over gaan, bleek vrijdagavond tijdens het debat in 't Tejaterke.

,,Jaaaaa, hier hadden we op gehoopt", roept spreekstalmeester Marty van der Staak als Meindert Leutscher (CDA) en Aaldert van der Vlies (ChristenUnie) elkaar tijdens het verkiezingsdebat in 't Tejaterke proberen af te troeven. 

De tribune zit bijna vol met burgers die op hun vrije avond naar de lokale politici komen luisteren. Waar staan ze voor? Wat willen ze de komende vier jaar bereiken? Het gaat over afval en de emoties daarover lopen op. 

Het CDA kan het niet nalaten meerdere malen te laten vallen dat zij als partij tégen het nieuwe inzamelsysteem heeft gestemd en voor scheiding in de fabriek is. De ChristenUnie hamert erop dat mensen bewust moeten worden van de zorg die zij voor moeder Aarde hebben. 

Maar het gaat over meer. De fracties willen heel graag vertellen hoe zij tegenover vergaderen achter gesloten deuren staan, iets dat de afgelopen periode vaak is voorgekomen. ,,Het gaat vaak over grondposities. We willen projectontwikkelaars niet wijzer maken dan ze zijn", verdedigt Jo van den Bogaard van Jongerenpartij JO. ,,Veel gemeenten kondigen niet in het openbaar aan dat ze in beslotenheid vergaderen, wij wel", vult Marc van Schuppen aan, die als wethouder ruimtelijke ordening voor Best Open veel van deze besloten vergaderingen achter zijn naam heeft staan.

,,We hebben er spijt van dat we in beslotenheid hebben vergaderd over Van Aert", geeft VVD-er Rik Dijkhoff toe. De Bestse burgemeester kwam in opspraak nadat bleek dat hij in Best woonde, maar er niet ingeschreven stond. De vergadering waarin hij verantwoording aflegde, vond achter gesloten deuren plaats. De geluidsband werd later openbaar gemaakt.

,,Dat was inderdaad verkeerd", stelt Klaas Jan van Hees (D66). ,,We hebben voor  openbaarheid gevochten en de zaal verlaten toen dat niet lukte." Een opmerking die weer in het verkeerde keelgat schiet van PvdA-er Rob Vader. ,,Als de raad besluit om in beslotenheid te vergaderen, moet je niet vluchten."

Ook vanuit de tribune komen de vragen los. Waarom is er zo weinig in Best te doen voor jongeren van 14 tot 18 jaar?, wil een jonge dame weten. ,,Daar zouden we inderdaad beter op in moeten steken", beaamt Véronique Zeeman van Best Open. En wat wordt er nou eigenlijk gedaan op het gebied van aankoop van kunst? ,,Een beetje onderhoud is er gepleegd", schampert Diana van Weert van Gemeentebelangen. Maar daar is niet iedereen het over eens. ,,De Mol is hersteld. We hebben Groot Wit Konijn gekregen, straks wordt Groot Nieuw Wit Beest geplaatst. We hebben kunst waar menig dorp of stad jaloers op is", zegt Klaas Jan van Hees (D66).

ED gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement