Volledig scherm
© Thinkstock

Little People in Best uit school gezet

BEST - De vestiging van kinderopvang Little People moet per 30 september vertrekken uit basisschoolgebouw De Heydonck in Best. Dat heeft de rechter in Den Bosch besloten.

Elke dag dat zij na deze datum nog niet uit het pand is, moet zij een dwangsom betalen van vijfhonderd euro per dag. Ouders en/of verzorgers die hun kinderen naar de opvang brengen zullen op zoek moeten naar iets anders, want een alternatieve locatie is er nog niet. De gemeente Best heeft een (tijdelijke) andere locatie beschikbaar gesteld aan de Wildheuvel in Best, maar daar kan Little People pas per 1 maart 2019 terecht omdat de vergunningen nog niet rond zijn. ,,Dit is heel vervelend", zegt woordvoerder Debby Beuners van de kinderopvang. ,,Voor de kinderen levert zo'n verandering stress op."

Overlast

De bewoners van de 48 appartementen erboven hadden aangegeven overlast te ervaren vanwege de kinderen die voor reguliere schooltijden in het gebouw aanwezig zijn. Zij zijn naar de rechter gestapt. Wat blijkt? Volgens gemeentelijke afspraken mag er geen kinderopvang in het gebouw worden gehuisvest.

Dat de buitenschoolse opvang uit het gebouw zou worden geplaatst, was vroeg in het proces al zo goed als zeker, maar de tweede vraag was of ook de peuterspeelzaal weg moet. De rechter heeft besloten dat Little People in haar geheel ontruimd moet worden, dus ook de vroeg- en voorschoolse educatie (peuterspeelzaal) die in de school gevestigd is.

Hoe heeft het nu zo ver kunnen komen? De gemeente Best heeft in de afgelopen jaren scholen gestimuleerd Integrale Kindcentra (IKC's) op te richten, waar kinderen tot dertien jaar terechtkunnen voor opvang en peuterspeelzaalwerk (ofwel voor- en vroegschoolse educatie), basisschool en welzijnsorganisaties. Zo ook in de wijk Heivelden-Heuveleind. Bij het opstellen van de splitsingsakte - waarin afspraken over gebruik van het gebouw zijn opgenomen - staat dat het gebouw alleen bestemd is voor de functie 'school'. Educatieve activiteiten binnen reguliere lestijden, zoals de voor- en vroegschoolse educatie, zouden dan dus wel toegestaan zijn.

Ellende

Door alle ellende van de afgelopen tijd wil ook Stichting Best Onderwijs dat Little People in haar geheel vertrekt uit het gebouw. Na een moeizame periode met de vereniging van eigenaren (VVE) 't Speelkwartier - die boven de school wonen - zijn zij klaar met alle gerechtelijke procedures. Ook als zij daarvoor het IKC moeten opgeven.

De gemeente laat weten dat ze formeel geen partij is in deze rechtszaak. ,,De gemeente sticht een schoolgebouw en draagt het vervolgens over aan het schoolbestuur", reageert een woordvoerder. ,,Maar Stichting Best Onderwijs ziet het niet als haar verantwoordelijkheid om Little People te ondersteunen in het zoeken van een nieuwe locatie. Daarom heeft de gemeente, in het belang van de kinderen en hun ouders, deze taak toch op zich genomen."