Mogelijk ook wooncontainers in Best

BEST - Veldhoven krijgt ze naar verwachting dit jaar nog. Best mogelijk ook: containers waar mensen in kunnen wonen. Woonstichting 'Thuis onderzoekt of er behoefte is aan dit soort tijdelijke huisvesting voor eenpersoonshuishoudens. Zo ja, dan komen ze ook naar Best.