Volledig scherm
© Fotopersburo van de Meulenhof BV

Nog geen besluit over Van Kemenade in Best

BEST - Het besluit of transport- en fouragebedrijf Van Kemenade mag uitbreiden aan de Steenovenseweg in buurtschap De Vleut is uitgesteld. 

Een nipte meerderheid in de gemeenteraad (tien tegen negen stemmen) heeft maandagavond na een lange discussie ervoor gekozen om eerst alle planologische argumenten voor en tegen op een rij te zetten. 

De actie is een voorzet op de juridische procedure die ofwel de omwonenden ofwel het bedrijf naar verwachting in gang zal zetten, afhankelijk van de uitkomst van het besluit. Als de raad vindt dat Van Kemenade niet groter mag worden op de huidige locatie, zal het bedrijf waarschijnlijk naar de rechter stappen. Als de raad akkoord gaat met het voorstel om uit te breiden, dan is de kans groot dat omwonenden dat zullen doen.  

Argumentatie
"De gemeenteraad handelt hier als bestuurs- en niet als politiek orgaan", legde griffier Marcel Baijens uit. "Je moet zorgen dat je argumentatie goed onderbouwd is, anders ga je als gemeente onderuit bij de Raad van State. Die argumenten moeten bekend zijn ten tijde van het besluit, anders zijn ze niet geldig. Het is onvoldoende om te verwijzen naar de geluidsband die meeloopt tijdens de vergadering."

De helft van de aanwezige raadsleden - er misten er twee - wil geen risico lopen en alles nog eens schriftelijk goed op een rijtje zetten. Een bijna net zo grote club vond dat de argumenten in de alweer bijna anderhalf jaar lopende kwestie wel afdoende zijn afgekaart. 

Aanslag op leefbaarheid
Het plan is in strijd met de structuurvisie buitengebied, Van Kemenade kan uitbreiden op industrieterrein Ekkersrijt en pleegt een aanslag op de leefbaarheid van de buurt, vonden onder anderen Leo Bisschops van Lokaal Best en Pieter Meeuwis van D66. "Ik heb geen behoefte aan een nieuwe discussie", zei Bisschops.

De publieke tribune was maandagavond zo goed gevuld, dat een tiental mensen de raadbijeenkomst gisteravond op een groot scherm buiten de raadszaal moest volgen. De gemeente Best ontving eerder 31 zienswijzen tegen het plan om het huidige oppervlak van 8.000 vierkante meter met 4.000 vierkante meter te vergroten.

Maar niet elk raadslid laat zijn of haar stem afhangen van de mening van de omwonenden. Hoe het besluit uiteindelijk zal uitvallen is dan ook niet te voorspellen. Zo lijken Best Open en VVD zich in het kamp te bevinden van de voorstanders van uitbreiding. "De bezwaren zijn over het algemeen van technische aard. Men is bang voor precedentwerking of meer verkeersbewegingen. Maar daar is al adequaat op geantwoord. Wat overblijft zijn argumenten op basis van emotie", lichtte Leon Kennis van Best Open toe.