Volledig scherm
© RGBStock.com

Plannen voor nieuwbouw op perceel St. Annahof in buurtschap Aarle

BEST - Er zijn voorzichtige plannen om een klein gedeelte van het perceel Aarleseweg 3 in Best (bekend als het perceel St. Annahof in buurtschap Aarle) te gebruiken om er een burgerwoning van 750 m3 met een vrijstaand bijgebouw van 100 m2 te bouwen. De eventuele bouwer moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen voordat er gebouwd mag worden.

Zo moeten de bestaande woning (St. Annahof) en de aanwezige bijgebouwen (aangebouwd en vrijstaand) worden gesloopt en de huidige erfverharding met eventuele bodemvervuiling worden gesaneerd.

Ook moet een erfbeplantingsplan worden ingediend ( en goedgekeurd) dat aansluit bij de beplanting in buurtschap Aarle. Ook moet de nieuw te bouwen woning gebouwd worden op de fundering van de gesloopte woning die er nu staat. Bovendien moet het totale plan instemming hebben van de stedenbouwkundige en de standsbouwmeester. `Het college spreekt een positieve grondhouding uit voor het realiseren en is bereid hiervoor af te wijken van het bestemmingsplan. Maar duidelijk is dat we voorwaarden hebben gesteld.

Best e.o.