Eindelijk terug in Nederland:
Vakantie werd nachtmerrie

Geëmotioneerd vielen vakantiegangers, hulpverleners en familieleden elkaar vanmiddag op Vliegbasis Eindhoven in de armen. Een groep van honderd door de orkaan op Sint-Maarten getroffen Nederlanders keerde met een KDC-10 van de luchtmacht terug. Het waren voornamelijk toeristen. Maar ook familieleden van uitgezonden militairen en andere hulpverleners die niet langer op het verwoeste eiland wilden blijven, vlogen mee terug.