Volledig scherm
Politie schrijft meer 'belboetes' uit door scherper toezicht

Fors meer boetes voor bellen tijdens het rijden

Het aantal boetes voor niet-handsfree bellen achter het stuur is fors toegenomen. In de maanden mei tot en met augustus werd bijna 26.300 keer een bon uitgeschreven, tegen een kleine 21.000 keer in dezelfde periode vorig jaar. De stijging komt doordat de politie scherper let op bellen tijdens het rijden, zegt het ministerie van veiligheid en justitie.

Uit de cijfers van Veiligheid en Justitie, Openbaar Ministerie, politie en het Centraal Justitieel Incassobureau blijkt dat in vier maanden tijd in totaal ruim 3,41 miljoen verkeersovertredingen zijn geconstateerd. Dat getal wijkt niet veel af van dezelfde periode vorig jaar, toen dit aantal 3,39 miljoen was. De meeste boetes werden uitgedeeld voor overschrijding van de maximumsnelheid: 2,93 miljoen.

Gordel

Ook het niet dragen van een gordel (van 12.900 naar 14.200) of helm (van 4.000 naar 4.200) is vergeleken met vorig jaar vaker beboet, net als fietsen zonder licht (van 1.900 naar 2.900). Het negeren van verkeerslichten is juist minder bestraft (van 110.500 naar 105.700).

Het aantal verkeersovertreders met een buitenlands kenteken dat een boete op de mat heeft gekregen, neemt toe: ruim 421.500 tegen een kleine 373.500 vorig jaar. Bij Duitsers en Belgen is dit het vaakst gebeurd. Polen komen op de derde plek.

Slachtoffers

Quote

We accepteren in Nederland geen slachtof­fers meer door het gebruik van smartfunc­ties in het verkeer

Bellen in het verkeer is volgens diverse organisaties een ernstig probleem, waarvoor snel een oplossing moet komen. De ANWB, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, verschillende universiteiten, Transport en Logistiek Nederland, TomTom en verzekeraars ondertekenden al een convenant waarin zij zich fel keren tegen het gebruik van mobieltjes in het verkeer. 'We accepteren in Nederland geen slachtoffers meer die te wijten zijn aan het gebruik van smartfuncties in het verkeer’, staat te lezen in het manifest.

Begin september liet ANWB-topman Frits van Bruggen in een interview met deze krant weten dat hij alle 4.500 werknemers van de ANWB wil verbieden te appen achter het stuur. Volgens Van Bruggen is er sprake van een ‘acuut en omvangrijk probleem’.

Eind vorig jaar gingen stemmen op voor een totaalverbod om te bellen in het verkeer. Andere landen zijn al bezig om het telefoongebruik terug te dringen, bijvoorbeeld door de telefoon te blokkeren tijdens het rijden.