Volledig scherm
© ANP

'Helft van partijprogramma's in strijd met rechtsstaat'

VerkiezingenIn bijna de helft van de verkiezingsprogramma's staan voorstellen die lijnrecht ingaan tegen de huidige Grondwet en de rechtsstaat. Deze Nederlandse politieke partijen komen met voorstellen die bijvoorbeeld inbreuk maken op de rechtszekerheid, op fundamentele mensenrechten of op de toegang tot een onafhankelijke rechter.

Het verkiezingsprogramma van de PVV bevat de meeste voorstellen die in strijd zijn met internationale verdragen, afbreuk doen aan de rechtsstaat of botsen met de huidige Nederlandse regels. Dat concludeert een commissie van hoogleraren die in opdracht van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) dertien partijprogramma's heeft doorgelicht op hun gevolgen voor de rechtsstaat.

Nagenoeg alle verkiezingsprogramma's bevatten volgens de hoogleraren één of meer maatregelen die de rechtsstaat kunnen verzwakken. Vijf van de dertien programma's stellen zelfs maatregelen voor die in strijd zijn met de democratie en rechtsstaat.

Het CDA stelt bijvoorbeeld voor om buitenlandse financiering van moskeeën te verbieden. VNL heeft het plan om criminelen met een dubbele nationaliteit te denaturaliseren. De PVV wil geen immigranten uit islamitische landen meer toelaten en de VVD bepleit om Nederlanders die zich aansluiten bij een terroristische organisatie eventueel stateloos te maken. Deze voorstellen zijn in strijd met geldende mensenrechten of openlijk discriminerend ten opzichte van bepaalde groepen burgers, meldt de commissie.

De NOvA bekeek ook de politieke programma's die bij de vorige verkiezingen vier jaar geleden werden gepresenteerd. De conclusie is dat er in de progrmma's van 2017 'beduidend meer' voorstellen in staan die in strijd zijn met de huidige rechten en vrijheden. Vier jaar geleden dat gold namelijk voor twee van de tien onderzochte programma's, nu zijn dat er dus vijf van de dertien.

15 maart
Op 15 maart zijn de verkiezingen, waar achtentwintig partijen aan meedoen. De commissie van de NOvA heeft de verkiezingsprogramma's bestudeerd van de dertien partijen die in december 2016 met twee of meer zetels in de Tweede Kamer zaten.