Islamitische school ontkent banden terreurgroep: ‘propaganda van incompetente randdebielen’

videoDe kinderen op het Cornelius Haga Lyceum, een islamitische middelbare school, worden beïnvloed door mensen die verbonden zijn geweest aan de terreurorganisatie ‘Kaukasus Emiraat’. Daarvoor waarschuwen de AIVD en de NCTV  in een brief aan burgemeester Femke Halsema. Een aantal medewerkers probeert een groot deel van het lesprogramma te wijden aan de ‘salafistische geloofsleer’. Volgens Halsema is er geen acuut gevaar voor de openbare orde.

 ,,Ik heb geen feiten gehoord, alleen onzinverhalen. Dus ik vind het niet nodig te reageren.” Dat zegt bestuursvoorzitter Söner Atasoy van de Stichting Islamitisch Onderwijs, waar het Cornelius Haga Lyceum onder valt. Atsoy spreekt van ‘staatsonderdrukking en staatspropaganda’ van ‘incompetente randdebielen’. ,,Als er echt zo’n grote dreiging was, zou er allang op de rem zijn getrapt”. Volgens hem is de school grondig doorgelicht door de Onderwijsinspectie en zijn er geen misstanden aan het licht gekomen. ,,We kregen zelfs vijf complimenten.”

Reichsleiter

Op de website van de school schrijft het bestuur donderdagavond dat de NCTV, de AIVD en de burgemeester hun boekje te buiten zijn gegaan. ,,Zij kozen ervoor de media op te zoeken en openlijk te benadrukken dat leerlingen zich (toevallig tijdens deze inschrijfperiode) op andere scholen zouden moeten inschrijven. Dat nemen we de genoemde instanties en personen zeer kwalijk.”

,,Het team van Cornelius Haga Lyceum heeft (..) zich staande kunnen houden in een vijandig klimaat waarin de media zich manifesteren gelijk als de ‘Reichsleiter für Propaganda’, mede waardoor de overheid structureel anti-islammaatregelen implementeert om het minderheden onmogelijk te maken hun grondrechten uit te oefenen”, aldus het bestuur.

Op het matje

Deze week bleek dat onderwijsinspecteurs zo werden gehinderd in hun werk, dat zij hun onderzoek niet konden voortzetten. Vanmiddag is het schoolbestuur van het Cornelius Haga Lyceum op het matje geroepen bij burgemeester Halsema, om opheldering te geven. De informatie over banden tussen personen op de school en het ‘Kaukasus Emiraat’ heeft burgemeester Halsema ontvangen van de AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV), zo schrijft zij in een brief aan de gemeenteraad.

Het is ,,een goede zaak’' dat de gemeente Amsterdam direct ,,actief heeft gehandeld’' tegen het islamitische Cornelius Haga Lyceum. Dat zei minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) in Brussel. ,,Het gaat daar om heel duidelijke antidemocratische tendenzen. De instelling gaat in tegen het antiradicaliseringsbeleid van de overheid.’'

Volgens de bewindsman is het van belang dat bij het publiek bekend is wat er zich op en rond de school afspeelt. Hij wilde niet zeggen of er ook strafbare feiten zijn gepleegd. ,,Dat is aan het Openbaar Ministerie.” Op de school besteedden medewerkers een groot deel van het lesprogramma aan de salafistische leer.

Banden verbreken

Het bestuur van de school is door Halsema en onderwijswethouder Marjolein Moorman verzocht om per direct op te stappen. Ook moeten zij ervoor zorgen dat de personen die contacten onderhielden met het Kaukasus Emiraat alle banden met de school verbreken. Of het om docenten gaat is niet duidelijk, de burgemeester spreekt van ‘richtinggevende personen’ die ‘jonge leerlingen’ hebben beïnvloed.

Zolang de schoolleiding en de ‘richtinggevende personen’ niet zijn teruggetreden bevriest de gemeente de financiering. ,,Het college legt een moratorium op alle mogelijke gemeentelijke subsidies en de verzoeken voor nieuwe huisvesting.’’ Ook wordt een telefoonnummer geopend voor bezorgde ouders, ‘om hen te informeren over de zeer zorgelijke situatie.’

Burgemeester Halsema benadrukt dat er geen direct gevaar is. ,,Het college beschouwt echter het signaal dat jonge leerlingen structureel worden beïnvloed door ‘richtinggevende personen’ die sinds 2000 in een radicale omgeving verkeren en tussen 2009 en 2012 banden zouden hebben onderhouden met een terroristische organisatie (het Kaukasus Emiraat) of die zich anderszins inlaten met jihadistisch extremisme als onacceptabel.”

Het college gaat verder in gesprek met Amsterdamse schoolbesturen en de islamitische gemeenschap over de beschikbaarheid van voldoende plekken voor islamitische leerlingen ,,waar het uiten van hun religieuze identiteit veilig kan plaatsvinden’'. Halsema en Moorman schrijven verder dat ze alles willen doen wat nodig is voor Amsterdamse kinderen, maar dat de gemeente beschikt over beperkte bestuurlijke en juridische mogelijkheden. ,,Eerdere interventies van de gemeente hebben de oprichting van de school ook niet kunnen verhinderen.’’

Politiek

In politiek Den Haag is verontrust gereageerd op berichten dat medewerkers van een Amsterdamse islamitische school banden hebben met extremisten. Oppositiepartij SP vindt dat sluiting van de school moet worden overwogen, als leerlingen inderdaad permanent worden beïnvloed. De VVD houdt een slag minder om de arm en eist nu al onmiddellijke sluiting en het vertrek van de directie.

De PVV, de grootste oppositiepartij, wil alle islamitische scholen al jaren sluiten en denkt door de misstanden op het Cornelius Haga Lyceum haar gelijk bewezen te zien. Voorman Geert Wilders verwijt dat ‘alle politici die de andere kant op keken’ en stelt op Twitter dat zij ‘pek en veren verdienen’.

SP-Kamerlid Jasper van Dijk heeft over de kwestie een debat aangevraagd in de Tweede Kamer. Hij krijgt bijval van regeringspartij ChristenUnie, die ‘op korte termijn' ministers in de Kamer verwacht met tekst en uitleg over de ‘buitengewoon zorgelijke' zaak. Ook coalitiepartner D66 noemt de waarschuwing van de NCTV over de salafistische invloeden op de Amsterdamse school ‘zorgwekkend'. Madeleine van Toorenburg (CDA) wil ,,alles op alles zetten om deze tent te sluiten en bezien hoe betrokkenen kunnen worden aangepakt’’.

GroenLinks-Kamerlid Kathalijne Buitenweg is blij dat Amsterdam al maatregelen heeft getroffen. ,,Een school hoort kinderen voor te bereiden om vrije keuzes te maken, niet te indoctrineren.’'

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken spreekt van een ,,giftige ideologie’'. Haar partij wil de grondwet aanpassen, zodat scholen ,,de principes van onze democratische rechtstaat moeten accepteren’'.

Dicht

 De Amsterdamse VVD wil dat het islamitische Cornelius Haga Lyceum per direct dichtgaat. ,,De gemeente moet de school direct sluiten, aanmeldingen stoppen en diepgravend onderzoek doen. Met kinderen neem je geen risico’', schrijft raadslid Marianne Poot op Twitter.

Ze reageert hiermee op een waarschuwing van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) die verontrustende signalen heeft gekregen van de AIVD over het beïnvloeden van leerlingen op de school in Nieuw-West.

In een brief aan de raad laten burgemeester Femke Halsema en onderwijswethouder Marjolein Moorman weten dat de bestuurlijke en juridische mogelijkheden voor de gemeente beperkt zijn. Alleen de minister kan een school sluiten.

Cornelius Haga Lyceum: klein en omstreden

Het Cornelius Haga Lyceum aan de Naritaweg in Amsterdam Nieuw-West biedt onderwijs op islamitische grondslag. Leerlingen kunnen er mavo, havo of vwo doen. Het is een kleinschalige school met 174 leerlingen. Jongens en meisjes krijgen gescheiden les.

De komst van de school van de Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO) was omstreden, onder meer omdat een voormalig bestuurslid zijn sympathie had betuigd voor de terreurgroep Islamitische Staat. De gemeente Amsterdam was tegen de komst van de school. Volgens toenmalig onderwijswethouder Simone Kukenheim stond ,,het schoolbestuur met de rug naar de samenleving”.

Volledig scherm
De islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum aan de Naritaweg © Mats Van Soolingen