Kopstuk OM geschorst vanwege jarenlang ontkende liefdesrelatie

videoDe top van het Openbaar Ministerie krijgt onderuit de zak van de commissie Fokkens die verschillende integriteitsschendingen heeft onderzocht. Zo blijkt een liefdesrelatie binnen het OM jarenlang verzwegen en heeft toenmalig procureur-generaal Marc van Nimwegen bevorderd dat een aanbesteding naar zijn zwager ging. Van Nimwegen is sinds gisteren geschorst. Het buitengewoon verlof van Bloos is verlengd. 

Volgens de commissie hebben toenmalig procureur-generaal Marc van Nimwegen en hoofdofficier van justitie Marianne Bloos vanaf het voorjaar van 2011 een liefdesrelatie verzwegen. Wel gingen er binnen het OM geruchten over de relatie, die leidden tot de overplaatsing van Van Nimwegen tot hoofdofficier van justitie in Rotterdam in 2014. 

Volledig scherm
Het OM erkent dat de liefdesrelatie tussen Marianne Bloos en Marc van Nimwegen intern bekend had moeten worden gemaakt. © ANP
Quote

Het imago van het OM, dat onkreuk­baar moet zijn, is beschadigd door het verwijtba­re gedrag van twee hoofdoffi­cie­ren en hoe de top van het OM daarmee is omgegaan

Gerrit van der Burg, Voorzitter OM

Volgens de gedragscode voor ambtenaren hadden de twee de relatie moeten melden. Van Nimwegen was als PG enkele jaren de leidinggevende van Bloos en was ook verantwoordelijk voor haar benoeming als hoofd van het Functioneel Parket. 

Het College van Procureurs-Generaal, de hoogste top binnen het OM, is ‘te terughoudend omgegaan met de geruchten over deze relatie’, aldus de commissie. Bovendien blijkt dat de aanbesteding van recruitment software bij het Openbaar Ministerie niet volgens de regels is verlopen. De aanbesteding werd gegund aan het bedrijf van de zwager van Marc van Nimwegen. Ook zijn jongere zus was daar werkzaam.

Van Nimwegen zei eerder geen bemoeienis te hebben gehad bij die gunning, maar volgens Fokkens is dat onjuist: ‘De Commissie acht aannemelijk dat betrokkene 1 (met wie Van Nimwegen wordt bedoeld, red.) de keuze voor het bedrijf van zijn zwager heeft bevorderd.’

In een reactie noemt OM-voorzitter Gerrit van der Burg de conclusies van de commissie ‘bijzonder pijnlijk’. ,,Het imago van het OM, dat onkreukbaar moet zijn, is beschadigd door het verwijtbare gedrag van twee hoofdofficieren en hoe de top van het OM daarmee is omgegaan.” De collegevoorzitter zegt ‘serieus te hebben overwogen om op te stappen’, maar heeft besloten dat niet te doen.

Klokkenluiders

De commissie-Fokkens werd ingesteld na een publicatie in NRC van mei 2018 met de titel: ‘Hoe de sfeer in de top van het OM verziekt raakte’. Verslaggever Marcel Haenen werd getipt door klokkenluiders die zich stoorden aan de verzwegen relatie. ‘Volg de auto’s’, schreef een anonieme tipgever, die erop hintte dat Van Nimwegen en Bloos met hun dienstauto afspraakjes maakten in hotels langs de snelweg.

Haenen stelde al sinds 2014 vragen over een vermeende relatie tussen Van Nimwegen en Bloos. Die werd meerdere keren ontkend door het College van Procureurs-Generaal. Vanochtend heeft Haenen een gesprek gevoerd met OM-voorzitter Gerrit van der Burg. ,,Hij heeft zijn excuses aangeboden voor het feit dat ik jarenlang ben besodemieterd",  aldus  Haenen.

Volgens de onderzoekscommissie is ook gebleken dat Van Nimwegen en Bloos in mei 2012 gezamenlijk naar een dienstreis in Thailand gingen, terwijl ‘er meer dan voldoende aanwijzingen’ waren dat zij al meer dan een jaar een ‘affectieve relatie hadden, die blijkbaar merkbaar was voor anderen’. De laatste twee dagen van die trip probeerde Bloos een ander hotel voor beiden te regelen. Volgens Fokkens hadden zij vanwege hun affaire moeten afzien van die trip.

Van Nimwegen en Bloos zijn vorig jaar buitengewoon verlof verleend.  Gisteren is Van Nimwegen geschorst. Volgens Van der Burg zijn zijn misstappen ,,een flink aantal graden erger” dan die van Bloos.

Schimmige manier

Volgens de commissie Fokkens mogen de verzwegen relatie en het nepotisme binnen het Openbaar Ministerie niet gezien worden als een incident. Het ontbrak de top aan ‘voldoende ontwikkeld ethisch leiderschap’. Binnen het OM leven gevoelens van onvrede en zorgen over de cultuur, onder meer vanwege de soms schimmige manier waarop mensen worden benoemd.

Het College van Procureurs-Generaal heeft de ernst van de doofpotrelatie aanvankelijk onderschat, stelt de commissie. Toen bleek dat daar binnen het OM anders over werd gedacht, draaide de top snel bij. Een ronde ‘zeepkistgesprekken’, waarbij OM-voorzitter Gerrit van der Burg langs alle 20 parketten ging, leidde tot nieuwe integriteitsmeldingen. Volgens de commissie heeft de top van het OM inmiddels al verschillende verbeteringen doorgevoerd.

‘Indringend’

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) noemt de conclusies van het onderzoek ‘uitermate indringend en zeer kritisch’. ‘Deze conclusies betreffen niet alleen het niet integere gedrag van twee hoge functionarissen van het OM, maar ook de wijze waarop daarmee door de top van de organisatie is omgegaan’, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. 

Grapperhaus heeft het OM verzocht uiterlijk eind volgende maand aan te geven hoe de diverse aanbevelingen van de commissie-Fokkens worden uitgevoerd. Het OM zou volgens hem de tijd en ruimte moeten krijgen om daaraan gevolg te geven.