Laat jij je jongen wel genoeg een jongen zijn?

Jongens en meisjes zijn gelijkwaardig, maar ze zijn niet hetzelfde. Jongens die 'te kort' worden gehouden, worden geremd in hun ontwikkeling. Meer dan de helft van de Nederlandse ouders herkent dat probleem. SIRE lanceert daarom een campagne om jongens weer jongens te laten zijn. 

Hoe ga je als opvoeder met jongens om? Ravotten ze genoeg buiten en kunnen ze risico's nemen? Mogen ze stoeien op straat en is het geen probleem als ze thuiskomen met een kapotte broek? ,,Voor jongens die te weinig ruimte krijgen, liggen onderpresteren, onzekerheid en motivatieproblemen op de loer”, vertelt Lucy van der Helm, directeur van SIRE. ,,Met deze campagne willen we een discussie op gang brengen die er hopelijk voor zorgt dat jongens de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen op de manier die het beste bij hen past.”

De algemene tendens is dat er van kinderen wordt verwacht dat ze zich rustig gedragen. Dat ze goed luisteren en stilzitten. Maar dat strookt niet met de wetenschap dat jongens leren door te ontdekken, te experimenteren, door risico’s te nemen, en door veel te bewegen.

,,Jongens leren van nature door te proberen. Daar moet de ruimte voor zijn. Want die manier van ontwikkelen komt goed van pas zodra ze volwassen zijn”, zegt evolutionair psycholoog Mark van Vugt, die meewerkte aan het onderzoek. Daarbij wordt benadrukt dat er geen 'standaard' jongen is; elke jongen is anders. 

Poll

Moet je als opvoeder jongens anders behandelen dan meisjes?

  • Ja, jongens moet je meer vrijheid geven (70%)
  • Nee, jongens en meisjes zijn gelijk (30%)
2370 stemmen

Jongens vs. meisjes 

In het rapport staat ook dat jongens drie keer vaker te horen krijgen dat ze 'fout gedrag' vertonen dan meisjes, en dat er drie keer zoveel jongens als meisjes in Nederland speciaal onderwijs volgen. Het verschil tussen jongens en meisjes uit zich op school vaak in sociale vaardigheden. Deze zijn bij meisjes dikwijls beter ontwikkeld dan bij hun mannelijke leeftijdgenoten. Daardoor worden meisjes vaak positiever benaderd. Ook scoren meisjes de afgelopen drie jaar steeds hoger bij de Cito-toets dan jongens, waardoor ze ook een hoger schooladvies krijgen. 

SIRE heeft voor de campagne gesproken met diverse wetenschappers en experts, en deed onderzoek onder ouders. Uit die peiling blijkt dat 56 procent van de Nederlandse ouders met jongens het probleem herkent dat jongens niet genoeg ruimte krijgen, met als gevolg dat ze onderpresteren. Daarnaast vindt meer dan driekwart van de ouders met jongens dat het onderwerp aandacht moet krijgen.

Ruimte geven gaat natuurlijk hand in hand met het stellen van grenzen. Opvoeders worden daarom gestimuleerd om na te denken over hoe ze hun jongens de ruimte geven en binnen welke grenzen dit gebeurt. SIRE geeft een aantal tips van experts voor het opvoeden van jongens.

Volledig scherm
© Shutterstock