Omwonenden megastallen slepen overheid voor de rechter: ‘Bescherm ons tegen de stank’

Een groep burgers eist van de Nederlandse overheid betere bescherming tegen geuroverlast van intensieve veehouderijen, en heeft de Staat daarom voor de burgerrechter gesleept. Ze putten hoop uit de uitspraak in de Urgenda-zaak.