Volledig scherm
Twee weken geleden hielden de meeste basisscholen hun deuren nog dicht. Ze staakten voor meer geld voor het onderwijs om het lerarentekort in de kiem te smoren. © ANP

Onderwijsbonden: Schoolbesturen, kom met goed salaris voor leraren

De onderwijsbonden roepen schoolbesturen op om vandaag tóch verder te onderhandelen over de salarissen van basisschoolpersoneel. Ze vinden dat de PO-Raad ‘over de schaduw moet heenstappen’ omdat het basisonderwijs met grote problemen kampt. 

Na twaalf uur praten klapten de onderhandelingen voor nieuwe salarissen op basisscholen gisteravond. Volgens betrokkenen die aan tafel zaten, waren ze er bijna uit maar bleef het eindbod van de schoolbesturen net te laag.

De onderwijsbonden eisten een salarisverhoging van minimaal 3 procent tot maart 2020. Maar sectororganisatie PO-Raad, die namens de schoolbesturen aan tafel zit, bleef daaronder. De bestuurders wilden die 3 procent over een langere periode uitsmeren, namelijk tot 1 juli. ,,Ze wilden niet uitgeven wat ze nog niet hebben. Wij vinden de schoolbestuurders veel te voorzichtig. Goed werkgeverschap vraagt soms een beetje lef. Ze weten hoeveel geld er ongeveer aan komt’’,  zegt Eugenie Stolk, voorzitter van de Algemene Onderwijsbond (AOb).

De schoolbestuurders, voor wie de PO-Raad aan de onderhandelingstafel zit, stelt echter dat er simpelweg niet meer geld is. ,,We kunnen het risico niet nemen om de medewerkers te betalen voor geld dat we nog niet hebben. Dat kan betekenen dat er mensen uit moeten of het betekent dat de looptijd van het akkoord langer moet zijn. De PO-Raad is tot het uiterste gegaan en heeft álle ruimte die er was, beschikbaar gesteld voor een structurele loonsverhoging van alle werknemers in het primair onderwijs”, aldus een woordvoerder. De schoolbestuurders stelt dat een deel van het geld juist nodig is voor betere beloning van schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel zoals assistenten en intern begeleiders. 

Balen

Quote

Wij vinden de schoolbe­stuur­ders veel te voorzich­tig. Goed werkgever­schap vraagt soms een beetje lef

Eugenie Stolk, AOb-voorzitter

De schoolleiders balen nu enorm van de mislukte onderhandelingen. Een nieuwe cao betekent voor hen namelijk ook nieuwe functies met bijpassende lonen. ,,Er zijn nieuwe salarisschalen waar iedereen het over eens is, maar ze worden nu niet ingezet. Onbegrijpelijk’’, stelt Petra van Haren, voorzitter van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). Zij kregen er tot dusver geen salaris bij. De vernieuwing van hun arbeidsvoorwaarden ligt sinds gisteravond ook op zijn gat. 

Noodzakelijk

Quote

Het niet komen tot een akkoord in deze toch al roerige tijd is desastreus voor de kwaliteit van het onderwijs

Petra van Haren, Algemene Vereniging Schoolleiders

Volgens de onderwijsbonden is een salarisverhoging van 3 procent tot 1 maart 2020 noodzakelijk in de strijd tegen het lerarentekort. Nu al hebben veel basisscholen de grootste moeite om voor alle klassen een meester of juf te vinden. De bonden denken dat een beter salaris helpt om meer leraren naar de klassen te trekken. 

Er bestaat bijvoorbeeld een flinke salariskloof tussen leerkrachten in het basisonderwijs en docenten op middelbare scholen. Al twee jaar voeren de basisscholen actie om die kloof te dichten. ,,Voor het geld dat er ligt, hebben we hard gestaakt als sector. Het niet komen tot een akkoord in deze toch al roerige tijd is desastreus voor de kwaliteit van het onderwijs’’, reageert Van Haren. AOb-voorzitter Stolk: ,,Om te voorkomen dat het salarisgat juist groeit, is écht 3 procent nodig. Daarmee vragen we geen onbetaalbare dingen.’’

Ook de PO-Raad betreurt het dat de loonkloof met het voortgezet onderwijs toch groter wordt. ,,Dat is heel erg voor de medewerkers. Daarom willen wij ook afspreken dat de medewerkers wel extra geld krijgen in december. Zij verdienen wel de waardering", aldus de woordvoerder. 

Goed bod

Na afloop van de geklapte onderhandelingen pleitte de PO-Raad ervoor om de eenmalige 150 miljoen euro die nu op de plank ligt alsnog als eenmalige uitkeringen aan leraren te geven. De schoolbesturen hadden liever vaste afspraken gemaakt. ,,Het personeel in het primair onderwijs had dan een structurele loonsverhoging ontvangen’’, aldus de organisatie, die vindt dat ze ‘een goed bod had gedaan’. Ook hadden de werkgevers graag een akkoord gesloten over een ‘verdere modernisering’ van de cao.

Vakbond CNV Onderwijs spreekt van een ‘starre opstelling van de werkgevers’. De oproep van de PO-Raad tot een eenmalige uitkering noemt de bond ‘onacceptabel’. ,,Dat levert het onderwijspersoneel namelijk geen enkel recht op, leidt tot willekeur en geen structurele loonsverhoging.’’ Hoe het verder moet, weet de PO-Raad op dit moment ook niet. ,,We gaan er over nadenken.”

Minister Arie Slob (Onderwijs) vindt het ‘bijzonder jammer‘ dat het overleg is afgebroken. ,,Er is structureel 285 miljoen beschikbaar en incidenteel 150 miljoen in 2019 voor de arbeidsvoorwaarden. Dit geld moet zo snel mogelijk bij het onderwijspersoneel terechtkomen’’, aldus de bewindsman.