Volledig scherm
Het Bladelse gemeentehuis © FotoMeulenhof

Gedaagde maakt bezwaar tégen intrekken van dwangsom door gemeente Bladel

DEN BOSCH / BLADEL - Gemeente Bladel trok het besluit van een dwangsom van 10.000 euro in. De partij die de dwangsom opgelegd kreeg, is het er niet mee eens.

VOF Pruijmboom uit Hapert was niet gelukkig met het feit dat de gemeente Bladel een eerder opgelegde dwangsom van 10.000 euro twee weken geleden alsnog introk. Die opmerkelijke situatie deed zich woensdag voor bij de rechtbank in Den Bosch, waar het beroep van Pruijmboom tegen die opgelegde dwangsom werd behandeld. De gemeente Bladel schitterde door afwezigheid. „We hebben de besluiten ingetrokken en vinden een verdere behandeling niet zinvol", liet een woordvoerder weten.

De gemeente legde de last onder dwangsom op omdat tijdens twee controles in juni en oktober 2016 was gebleken dat een kantoorunit gedurende langere tijd aanwezig was op het perceel van Pruijmboom aan de Castersedijk in Hapert. Dat werd door de gemeente als illegaal bouwwerk aangemerkt. Later was echter geconstateerd dat de unit ook vervoerd werd naar andere locaties, verklaart de gemeente het alsnog intrekken van de invorderingsbeschikking.

Quote

We hebben de besluiten ingetrok­ken en vinden een verdere behande­ling niet zinvol

Een woordvoerder van gemeente Bladel

Firma Pruijmboom wilde juist een inhoudelijke behandeling en een oordeel van de rechter over het opleggen van de dwangsom. De firma is bezig met een civielrechtelijke procedure tegen de gemeente Bladel. Volgens Mark Castelijns, die als woordvoerder van Pruijmboom optrad, is de gemeente al jaren bezig het woonwagenkamp op die locatie weg te krijgen. Hij beschuldigt de gemeente van ernstig machtsmisbruik. Een toetsing door de rechter van het besluit om die dwangsommen op te leggen, had die civielrechtelijke zaak kracht bij kunnen zetten, legde Castelijns uit in de rechtbank. „Zo kunnen we nooit ons recht halen.".

„De vraag of terecht is ingevorderd is een gepasseerd station, omdat de besluiten er niet meer zijn", verklaarde de rechter. „Maar als de dwangsom verbeurd is, is de gemeente verplicht die te innen", bepleitte Castelijns opmerkelijk genoeg. Dat zou betekenen dat de firma 10.000 euro moet betalen. „Dat wilt u vast niet", antwoordde de rechter.

„Ik wil dat er recht gesproken wordt", zei Castelijns. Omdat er heel veel tijd en geld in de lopende procedures zit. Binnen zes weken doet de rechtbank uitspraak over het bezwaar van Pruijmboom tegen de intrekking van de dwangsom.