Geen vuurwerk bij verkiezingsdebat Hapert

VideoHAPERT - Vuurwerk bleef uit in het verkiezingsdebat dat woensdagavond in gemeenschapshuis Den Tref in Hapert gehouden werd.

Verkiezingsbeloften

Dat het woensdag een vrij tam debat in Den Tref in Hapert werd, lag vóór de pauze aan de stellingen die niet scherp genoeg waren. 'In Hapert moeten de voorzieningen voor ouderen voor preventieve zorg, dagopvang en aangepaste huisvesting worden uitgebreid.' Met zo'n stelling kun je het bijna niet oneens zijn en dat gold ook voor de zeven partijen die deelnamen (TrefZeker Hapert ontbrak).

Ook met enkele andere stellingen leek het organiserende GBOH, de dorpsraad van Hapert, voor zijn kern wat verkiezingsbeloften te willen binnenslepen. Zoals het naar voren halen van de herinrichting van de kruising bij Van Mossel, die voor 2020 gepland staat. Maar partijen lieten zich niet verleiden. Dat konden ze ook niet: in de gemeenteraad was eerder al besloten het kruispunt mee te nemen bij de integrale aanpak van de N284. En dat is een provinciale weg, daar heb je als gemeente weinig over te zeggen.

Quote

Je moet een mfa niet romantise­ren

Rob van Deursen (Bladels Belang)
Volledig scherm
Verkiezingsdebat in Den Tref in Hapert. © Fotomeulenhof

De controversiële thema's stonden na de pauze op het programma. Bij het terugdringen van de overlast door de intensieve veehouderij willen PRO5 en D66 het verst gaan. Zij willen naar een model van kleinschaligheid toe.

Over de vraag of Bladel zelfstandig moet blijven of moet fuseren met Eersel en Reusel-De Mierden waren de standpunten helder: PRO5, VVD en D66 zijn voorstander van een fusie met de buurgemeenten.

CDA, VHP, Bladel Transparant (BT) en Bladels Belang (BB) kiezen voor zelfstandigheid van Bladel, al dan niet met een federatieve samenwerking binnen de Kempen voor de gemeenteoverstijgende onderwerpen.

Tegengas

Maar uiteindelijk kwamen de aanwezigen in de behoorlijk gevulde zaal voor één thema: de beoogde mfa (multifunctionele accommodatie) Hart van Hapert. Nadat nieuwe informatie (alle varianten zijn qua kosten vergelijkbaar) voor flink wat verwarring zorgde, sprak iedereen zich uit vóór een mfa, maar nog niet voor een bepaalde variant met of zonder de kerk. Alleen Rob van Deursen (BB) maakte geen keuze. „Dat hangt van de kosten af. En je moet een mfa niet romantiseren." Hij wees erop dat menig mfa mislukt is door een gebrek aan cohesie en kreeg flink tegengas vanuit de zaal. 

Bij dit onderwerp brak ineens ook Jan van den Bossche, lijsttrekker van TrefZeker Hapert, in het debat in. Na een terechtwijzing gaf de gespreksleider hem later toch het woord. Uit een warrig betoog viel alleen op te maken dat Van den Bossche wil dat het huidige gemeenschapshuis Den Tref blijft. 

Heeft u ook na het verkiezingsdebat in Hapert uw keuze nog niet gemaakt? Doe de ED Kieswijzer.

Volledig scherm
Verkiezingdebat in Den Tref in Hapert. © Fotomeulenhof
ED gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement