Volledig scherm
De toren van Bladel.

Gevoel versus ratio in Bladels debat over Egyptische Poort

BLADEL - Vijf scenario's voor invulling van het gebied Egyptische Poort liggen er. Maar hoe nu verder, daar is de Bladelse politiek nog niet uit.

Nu op basis van gevoel een richting kiezen voor plangebied Egyptische Poort in Bladel? Of toch terug naar de traditionele aanpak: eerst duidelijke kaders stellen, zaken doorrekenen en dan kiezen? De commissie Grondgebied in Bladel kwam er maandagavond niet uit. Het onderwerp wordt van de agenda van de volgende raadsvergadering gehaald.

Egyptische Poort is het plangebied rond zwembad De Smagtenbocht en de sportvelden van Bladella. Over de invulling ervan kon de gemeenteraad van Bladel het jaren niet eens worden. Nadat projectontwikkelaar Ballast Nedam in 2015 voor 489.000 euro werd afgekocht, was het idee om helemaal blanco te beginnen. In een ontwerpatelier eind mei dachten jonge ontwerpers in groepjes na over de identiteit van het gebied. Ze stelden vijf scenario's op.

Bladels Belang en VVD gaven 'op gevoel' een voorkeur aan voor scenario 'De toren van Bladel' met de luchtwachttoren als centraal icoon en drie deelgebieden: Sociale tuinen, Wonen en zorg en Sport en beweging. Bladel Transparant gaat in overleg met de achterban om een voorkeur te bepalen. Marcel Roks (PRO5) vond dat de fracties net iets te vroeg worden losgelaten. „We moeten eenduidigheid krijgen en dat is een gezamenlijk proces."

Onverantwoord

CDA en VHP (Vrije Hapertse Partij) wilden geen richting geven op basis van een gevoel, maar eerst meer inzicht. „Er blijft ook rationaliteit aan vast hangen: wat zijn de consequenties?" zei Anjo van de Huygevoort (CDA). Met name Loek Huijbregts (VHP) was fel op dat punt. „Het is onverantwoord om op dit moment een scenario te kiezen. Eerst moeten er duidelijke kaders gesteld worden. Dit is een ongelimiteerde vrijbrief tot het doen van uitgaven." 

Rob van Deursen (Bladels Belang) pareerde dat nu juist bij dit plan afgesproken was het anders te doen en die kaders los te laten. „We kiezen een richting."

Dat beaamde wethouder Jan Heijman. „Geef aan welke van deze ideeën uitgewerkt moeten worden, dan is het aan ons als college dat tot achter de komma te gaan doen." In een volgende commissievergadering gaan de fracties proberen gezamenlijk een volgende stap te zetten.