Volledig scherm
Gemeenteraadsvergadering in Bladel © Twan Linders

Raad Bladel worstelt met rapport over toekomst

BLADEL - 'Herkenbaar, maar wat kunnen we er mee?' De Bladelse gemeenteraad wist zich donderdagavond nog niet direct raad met het conceptrapport over de bestuurlijke toekomst, dat bureau Berenschot presenteerde.

Aandacht voor de saamhorigheid, de bereikbaarheid en vitale kleine kernen. Woningen voor jong en oud. Een dynamische economie. Donderdag presenteerde bureau Berenschot het conceptrapport over de bestuurlijke toekomst van Bladel. De ambities en uitdagingen die erin genoemd worden voor Bladel kwamen voor de raadsleden niet uit de lucht vallen.  

Rapport
Ze waren al veelvuldig genoemd op de 3 bijeenkomsten in maart voor ondernemers, het maatschappelijk veld, verenigingen en inwoners van Bladel. "Alles wat we gehoord hebben op de bijeenkomsten, staat in het rapport", constateerde Sjan Vervoort (CDA). Ook de andere fracties dachten er zo over: het rapport gaf accuraat weer wat er op die avonden was aangedragen.

"Maar welke waarde moet je eraan geven?" vroeg Davy Jansen (Bladel Transparant) zich af. Een vraag waar ook de andere fracties mee worstelden. Per bijeenkomst waren er zo'n 30 tot 50 aanwezigen. "Is dat een goede afspiegeling?" Toon van Dun (Vrije Hapertse Partij) had nog een ander bezwaar. "In het rapport worden dingen genoemd, waar je als raad weinig invloed op hebt, zoals de bereikbaarheid richting België."

Valide basis
"De inbreng op de bijeenkomsten is niet de enige bron waarop we ons hebben gebaseerd", verweerde Philip van Veller van Berenschot zich. Het bureau had ook geput uit statistieken en beleidsstukken, zoals het raadsprogramma. En het had gesprekken gevoerd met het college van B en W, het managementteam en ambtenaren van Bladel én de colleges van buurgemeenten. "Uiteindelijk is daar een eenduidig beeld uitgekomen." Het rapport vormt volgens hem een valide basis voor de gemeenteraad om in juli een standpunt in te nemen over de bestuursvorm die het beste past bij Bladel. 

Van Veller vroeg de raadsleden aan te geven welke onderwerpen voor hen prioriteit hebben. Op die gebieden gaat Berenschot dan dieper in als het bureau de verschillende bestuurlijke scenario's verder uitwerkt. Bijvoorbeeld: wat betekent zelfstandig blijven voor de sociale cohesie?

Voor afbakening zorgde het verzoek om prioritering amper. De raadsleden noemden als prioriteit zo ongeveer alles: van sociale cohesie, economie en duurzaamheid tot bereikbaarheid, wonen en dorps karakter. Vaak ook nog met de toevoeging dat ze het 'in de breedste zin van het woord' bedoelden. Op 17 mei praat de raad inhoudelijk over het definitieve rapport. 

Kempen