De halderheiweg in Boxtel
Volledig scherm
De halderheiweg in Boxtel © Google Maps

Boxtel: bouw van woning even belangrijker dan tientallen bomen

BOXTEL - Het bouwen van een woning is voor de gemeente Boxtel even belangrijker dan behoud van tientallen bomen aan de Halderheiweg.

Bomen zijn belangrijk voor de biodiversiteit en het klimaat, dat weet ook Boxtel. De gemeente is eveneens verantwoordelijk voor de bouw van voldoende woningen. En dat weegt soms zwaarder, zoals aan de Halderheiweg. Daar is een plan voor het bouwen van één woning in wat de gemeente noemt een bestaande woonwijk, die een aantal villa's omvat gebouwd in bosgebied Moorwijk. Tussen de nummers 12 en 14 is nog ruimte voor een extra pand, maar daar moeten wel tientallen bomen voor wijken.

Plan fataal voor bos 

Een aantal buurtbewoners en ook de Bomenbrigade Boxtel zijn om onder meer die reden niet gelukkig met het initiatief. Zij vrezen voor het verdwijnen ter plaatse van de bosrijke omgeving, de gevolgen voor het klimaat en ook voor de aanwezige dieren in het gebiedje. Zo zouden er vleermuizen hun domicilie hebben gehad. ,,Door dit plan wordt het hele bos vernield en zal er van een bosrijk karakter in ieder geval geen sprake meer zijn", stellen de bezwaarmakers.

Quote

Door dit plan wordt het hele bos vernield en zal er van een bosrijk karakter in ieder geval geen sprake meer zijn

Bezwaarmakers

'Groen 2'

Volgens het Boxtelse college is dat allemaal te overzien. Onder meer omdat de bestemming geen 'bosgebied' is zoals bezwaarmakers stellen maar 'groen 2'. En dat laatste betekent dat kappen van bomen niet expliciet is verboden. ,,Bovendien gaat het niet om waardevolle of beschermde exemplaren. Deels gaat het zelfs om achterstallig onderhoud dat ook noodzakelijk was geweest zonder de plannen voor de nieuwbouw", aldus het gemeentebestuur. 

Quote

Het gaat niet om waardevol­le of beschermde bomen

Gemeentebestuur

Zij zegt dat er in het gewijzigde bestemmingsplan, dat de bouw mogelijk gaat maken (en waarover de gemeenteraad volgende week dinsdag besluit), is opgenomen dat het bosrijke karakter in stand moet blijven. ,,In overleg met ons, zoals dat ook geldt voor het kappen van de bomen."

Gesloopt schuurtje 

De sloop eind vorig jaar van een schuurtje op het terrein heeft een ander probleem al deels 'opgelost'. Volgens buurtbewoners verschafte dat onderdak aan vleermuizen als kraam- en verblijfplaats. Ook zouden er veel eekhoorns in het gebied verblijven. Het college wijst echter op een onderzoek dat is gedaan naar de natuurwaarden en dat heeft uitgewezen dat er geen potentiële verblijfplaatsen of foerageergebieden voor dieren aanwezig zouden zijn, ook niet toen het schuurtje er nog stond.

Het verwijt dat er vooraf niet of nauwelijks overleg is geweest over het plan met omwonenden, pareert het gemeentebestuur met: ,,Het vroegtijdig betrekken van belanghebbenden bij ontwikkelingen is geen wettelijke verplichting, maar streven wij zo veel als mogelijk na. Daarnaast is het ook aan de burger om dit nader in te vullen."

  1. Fitter dan fitboy Ronny
    Column

    Fitter dan fitboy Ronny

    Squads. Lunges. Burpees. Het is alweer twee weken geleden dat ik een virtuele sportles volgde. Met Basic Fit’s Ronny vanuit zijn woonkamer als drill instructor. ‘Dit is echt supertof. Gaan we tijdens deze quarantaine elke dag doen!’, zei ik toen nog. Nu, inmiddels veertien dagen later, kan ik niet anders dan constateren dat ik vooral rondjes met de hond en wandelingen van laptop via fornuis naar wasmachine en weer terug gemaakt heb. En dat het weliswaar elke dag joggingbroekendag was, maar dat er verdacht weinig gejogd is.