Jac Nouwens (rechts) en Leo de Kort bij het bord dat de bouw van Heem van Selis aankondigt. Een wijk van bijna 500 woningen waarin volgens het tweetal veel te weinig aandacht is voor wonen voor senioren.
Volledig scherm
Jac Nouwens (rechts) en Leo de Kort bij het bord dat de bouw van Heem van Selis aankondigt. Een wijk van bijna 500 woningen waarin volgens het tweetal veel te weinig aandacht is voor wonen voor senioren. © Jan Zandee

Seniorenbeleid Boxtel moet van de grond komen: ‘Gemis ontmoetingsplaatsen is wel een dingetje’

BOXTEL – De nota Samen ouder worden in Boxtel werd eind vorig jaar met tromgeroffel onthaald. Mooi, vindt de werkgroep die het beleidsstuk samenstelde. Maar niet genoeg. Nu moeten er ook echt zaken worden opgepakt.

De eerste stappen zijn gezet. Op weg naar een toekomst waarin mensen ook in Boxtel samen, verantwoord ouder kunnen worden. Het is het gevolg van de notitie die een werkgroep van vijf betrokken Boxtelaren eind vorig jaar in samenwerking met de gemeente presenteerde. En die toen al meteen veel indruk maakte. Bij het college, bij de gemeenteraad, maar zeker ook bij de vele maatschappelijke organisaties die Boxtel rijk is. ,,Dat streelt ons, maar daarmee zijn we niet klaar”, zeggen Leo de Kort en Jac Nouwens van de werkgroep. ,,De tijd is rijp voor garen op de klos. Dat er serieus aandacht is voor ouderenbeleid, dat het minder onsamenhangend is en dat er ook daadwerkelijk zaken worden opgepakt.”

Quote

Belangrijk is om laaghan­gend fruit meteen te plukken. Er liggen echter ook voldoende grotere uitdagin­gen

Leo de Kort en Jac Nouwens

Aan het tweetal en hun collega’s in de werkgroep zal het niet liggen. Komende donderdag is er, om de neuzen dezelfde richting in te krijgen, een symposium vanaf 09.00 uur in gemeenschapshuis De Rots. ,,Wij noemen het overigens een verbindingsbijeenkomst. Met als doel te komen tot samenwerking met veel organisaties en te praten over wat, hoe en waarmee we aan de slag kunnen.” Ideeën zijn er genoeg. Zoals een huiskamerproject naar Limburgs voorbeeld. Nouwens: ,,Belangrijk is om laaghangend fruit meteen te plukken. Laten zien dat er iets gebeurt. Er liggen echter ook voldoende grotere uitdagingen.”

Prima stap

Een ervan was tot voor kort de samenwerking met de gemeente. ,,Ha ha, dat verleden hebben we begraven”, zegt De Kort. ,,We zijn blij met hoe de gemeente het oppakt. Er is inmiddels een projectgroep met vertegenwoordigers van alle ambtelijke afdelingen en ook een leider, Manja Kasander. Dat is een prima stap. Wordt duidelijk hoe de lijntjes lopen in het gemeentehuis. Integraal kijken naar de problemen is van wezenlijk belang. Uiteraard blijven wij kritisch, zullen echt geen blad voor de mond gaan nemen. Hebben respect, geen ontzag. Want het moet nu wel gebeuren.”

Grote omslag

Quote

We kunnen ons niet achter projectont­wik­ke­laars blijven verschui­len

Leo de Kort en Jac Nouwens

Zoals een onderzoek naar wat nu werkelijk de woonbehoeften zijn van senioren in Boxtel. ,,Dat moeten we echt in kaart brengen. Want wonen en leefomgeving staan wat ons betreft op de eerste plaats richting grote omslag”, stelt Nouwens. ,,Er moet beleid komen en vervolgens plannen die zijn toegesneden op senioren. We kunnen ons niet achter projectontwikkelaars blijven verschuilen, zoals bijvoorbeeld bij de grote nieuwbouwwijk Heem van Selis. Daar is veel te weinig aandacht voor wonen voor senioren. Boxtel zal dat in de toekomst met strikte regels moeten afdwingen. Niet gemakkelijk, maar dat mogen we niet uit de weg gaan. In overleg met de woonstichting, met zorginstellingen en zo meer. Bereid zijn om over de grenzen van wat we denken dat mogelijk is te gaan.”

Voorbeelden genoeg. Ook vlakbij. ,,In Wijbosch bijvoorbeeld. Waar een project is waar jong en oud samenwonen en gebruik maken van gemeenschappelijke voorzieningen. Prachtig. Dat moet hier toch ook kunnen?”

‘Gemis ontmoetingsplaatsen is wel een dingetje in Boxtel’

Over twintig jaar is zo’n beetje een derde van alle Boxtelaren ouder dan 65 jaar. Op dit moment zijn gemeente en gemeenschap niet klaar voor het opvangen van wat die grijze golf gaat veroorzaken. De nota ‘Samen ouder worden in Boxtel’, eind vorig jaar met veel gejuich ontvangen, gaat daar bij helpen. Op gebied van wonen en gezondheid. En nog veel meer, zoals ook de behoefte aan ontmoetingsplaatsen.

,,Dat is wel een dingetje in Boxtel”, zeggen Leo de Kort en Jac Nouwens, leden van de werkgroep die de nota samenstelde. ,,Senioren hebben behoefte aan eetpunten. Wat doen wij? Wij sluiten het. Senioren hebben behoefte aan een huiskamer. Die in Hoogheem draait prima, maar soortgelijke activiteiten in De Rots en de Kinderboerderij staan door bezuinigingen van de gemeente onder druk.”

Limburgs voorbeeld
Het tweetal wil daarom snel een project van de grond tillen. Naar Limburgs voorbeeld. ,,In Echt-Susteren is een prachtig voorbeeld: huiskamer plus. Met activiteiten, mogelijkheid om er te eten en om mensen te ontmoeten. Het draait met professionele leiding en vrijwilligers en is vijftig weken per jaar van maandag tot en met vrijdag open, maximaal zes dagdelen. De gemeente organiseert en coördineert het.”

Echt-Susteren heeft de kosten (jaarlijks ruim vier ton voor totaal zes huiskamers) deels ondergebracht bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. ,,Die gemeente is vergelijkbaar met de onze. Wij gaan de wethouder uitnodigen om er samen met ons te gaan kijken. Het is een voorziening die van toegevoegde waarde is. Een plaats waarvan je weet als je er komt er mensen zijn voor jou.”