Volledig scherm
© Bert Jansen

BMF komt met Brabants Actieplan Stikstof: 'Bij natuur alleen kleine boeren'

Rondom kwetsbare natuurgebieden zou een zone moeten komen waarin alleen ruimte is voor kleinschalige landbouw in harmonie met de natuur. Daarvoor pleit de Brabantse Milieufederatie (BMF) in haar Brabants Actieplan Stikstof.

BMF-directeur Femke Dingemans presenteerde het plan vorige week tijdens het debat over de stikstofimpasse in Provinciale Staten. Zij wil dat de provincie onverkort vasthoudt aan de strengere milieu-eisen voor stallen die de provincie in 2017 uitriep.

Daarnaast zijn extra stappen nodig om kwetsbare natuurgebieden te laten herstellen. 'De noodzaak om nu in te grijpen is groot', zo staat in het actieplan. 'Dat geldt zeker voor Brabant: hier vormt stikstof de grootste bedreiging voor de natuur, luchtkwaliteit en waterkwaliteit. Sinds 1995 zijn dagvlinders en reptielen met een alarmerende tachtig procent afgenomen. Stikstof vormt de belangrijkste oorzaak voor die achteruitgang.'

Om die tendens te kantelen, zijn volgens de BMF maatregelen nodig die verder gaan dan de maatregelen die het kabinet voor ogen heeft, en waartegen door boeren de laatste dagen hevig wordt geprotesteerd. Zo wil minister Schouten weliswaar een regeling maken om boeren in de buurt van natuurgebieden uit te kopen, maar dan wel alleen op vrijwillige basis. Volgens Dingemans is dat niet genoeg. ,,De overheid zal actief veehouderijen moeten verplaatsen of uitkopen", vindt zij. ,,Dat kan niet altijd op basis van vrijwilligheid."

Natuurinclusief

De BMF wil daarom naar een zone rondom natuurgebieden toe met alleen extensieve en natuurinclusieve bedrijven. Boeren dus die kleinschalig en dicht bij de natuur te werk gaan. Daarbij denkt Dingemans in eerste instantie aan Natura 2000-gebieden als de Drunense Duinen, de Kampina en de Strabrechtse Heide. Maar ook aan kleinere gebieden die gevoelig zijn voor een overschot aan stikstof. ,,We hebben als BMF net een rechtszaak gewonnen rond een megastal aan de rand van de Kampina bij Oirschot", aldus Dingemans. Daar waren al diverse vergunningen verleend voor een stal met 16.000 varkens; de daadwerkelijke bouw raakt mede door de stikstofimpasse echter steeds verder uit zicht. ,,Dat soort situaties ontstaan zolang er geen regels zijn over landbouw in de buurt van natuur."

Ook pleit de BMF voor een algehele verlaging van de maximumsnelheid. Alleen plaatselijke maatregelen in de buurt van natuurgebieden zijn onvoldoende: 'Alle kleine beetjes zijn hard nodig om dit probleem op te lossen. Bovendien is een lagere rijsnelheid goed voor de veiligheid, voor het klimaat en voor onze volksgezondheid', aldus de BMF.