Boeren uit Zuidoost-Brabant eisen tijd in Den Bosch: '1 april 2020 moet van tafel’

VIDEODEN BOSCH - Brabantse boeren protesteren al de hele week in kleine delegaties bij het Provinciehuis in Den Bosch. Vandaag zijn de boeren uit Zuidoost-Brabant aan de beurt. Ze vragen vooral meer tijd om te komen tot een toekomstgerichte landbouw.

 Ard van Calis is om 9.00 uur met zijn trekker vanuit Neerkant vertrokken. Hij sluit bij de stoet protesterende boeren aan die iets eerder in Asten startte. Onderweg groeit de groep tot zo'n dertig trekkers. De tocht voert grotendeels langs de Zuidwillemsvaart over de N279 naar de provinciale hoofdstad. Rond 11.30 uur draaien de boeren de parkeerplaats bij het Provinciehuis in Den Bosch op. ,,Dit protest is helaas nodig", vertelt Van Calis. Hij heeft een melkveebedrijf op 500 meter van de grens met Limburg. Dat maakt het voor hem extra zuur. De regels voor de veehouderij vanuit Den Bosch zijn strenger dan vanuit Maastricht.
Brabantse boeren protesteren al de hele week in kleine groepjes bij het Provinciehuis. Vrijdag is de climax. De verwachting is dat honderden boeren uit heel Brabant naar Den Bosch trekken. Dan nemen Provinciale Staten besluiten over de interim omgevingsverordening. Die bundelt alle bestaande provinciale regels voor de leefomgeving, waaronder een aantal aanpassingen in het maatregelenpakket 'versnelling transitie veehouderij'. Zo wordt de datum waarop veehouders uiterlijk een vergunning moeten aanvragen voor een ander stalsysteem verschoven van 1 januari naar 1 april 2020. De boeren willen dat Provinciale Staten de datum van 1 april 2020 verder opschort.