Volledig scherm
De centrale huisartsenpost aan de Lage Witsiebaan in Tilburg. © Nico Snels/BD

Daarom is het zo druk op de Brabantse huisartsenposten: 1.300 telefoontjes in een weekend

TILBURG - Het is een landelijk beeld: de huisartsenposten lopen over. Ook op de centrale dokterspost aan de Lage Witsiebaan in Tilburg staan de telefoons roodgloeiend en zit de wachtkamer vol. 

Ze kunnen het nog bolwerken, maar de werkdruk is er maximaal. ,,Zeker in de zomermaanden en andere vakanties. Dan nemen ook onze medewerkers vrij en knelt het hier het hardst”, zegt bestuurder Cora Vlasblom van de Huisartsenposten Midden-Brabant.

In weekend 1.300 telefoontjes

Niet alleen voor de huisartsen met een eigen praktijk worden de avond- en nachtdiensten op de post zwaarder. Ook de doktersassistenten, de triagisten aan de telefoon en de verpleegkundigen moeten dagelijks vol aan de bak. ,,In een weekend verwerken we ongeveer 1.300 telefoontjes”, geeft Vlasblom de grote drukte aan.

De huisartsenpost (HAP) is er voor spoedeisende zorg die niet kan wachten tot het eerstvolgende spreekuur van de eigen huisarts. Op werkdagen kun je er tussen 17.00 en 08.00 uur terecht, op zaterdag en zondag de hele dag. 

24-uur gezondheidszorg

Maar de functie van spoedpost verdwijnt meer en meer naar de achtergrond. ,,In plaats van waarneming verschuift het naar 24-uurs gezondheidszorg. Mensen verwachten steeds meer dat ze op ieder moment van de dag met hun klacht of vraag bij een dokter terecht kunnen.”

Vooral kwetsbare ouderen (80+) die steeds langer zelfstandig wonen en bezorgde ouders met jonge (0-4 jaar) kinderen melden zich steeds vaker bij de post.

Te weinig dokters

Om aan het toenemende oneigenlijk gebruik van de HAP een eind te maken, eisten huisartsen in West-Friesland dit jaar in een manifest harde maatregelen. En in Amsterdam-West is de post nu een maand gesloten omdat er te weinig dokters beschikbaar zijn. 

Zo’n drastisch besluit hoeft Vlasblom niet te nemen, maar het houden en vinden van voldoende bekwaam personeel blijft een probleem. ,,We vissen als werkgevers in de zorg met z’n allen in dezelfde vijver.” 

SEH TweeSteden dicht

Toch zal de bezetting van de Tilburgse huisartsenpost op peil moeten blijven, want het zal eerder drukker dan rustiger worden in de wachtkamer. Zeker nadat vanaf eind december de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) in het ETZ TweeSteden niet meer vrij toegankelijk zal zijn. ,,Al die patiënten kunnen en hoeven wij ook niet op te vangen. Maar we zijn uiteraard wel in gesprek met het ziekenhuis over hoe dit verder moet."

,,Om de acute zorg werkbaar te houden en toekomstbestendig te organiseren, is samenwerking binnen de hele keten echt noodzakelijk. Zorgverzekeraar, ziekenhuis en huisartsen moeten hun verantwoordelijkheid nemen in de afstemming met partijen zoals thuiszorg, GGz en gemeente.”

Minder werkdruk

Als er niets gebeurt, zal het groeiende aantal consulten ertoe leiden dat de huisartsen op de post nog zwaarder belast worden. Dat is onwenselijk. 

Vlasblom: ,,Niet alleen voor artsen zoeken we ondersteuning, voor alle medewerkers willen we de werkdruk verminderen. Dat kan door uitbreiding van banen, zoals vorig jaar al bij het callcenter, taakherschikking en opleiden van verpleegkundig specialisten en ‘physician assistants’. Na afronding van hun hbo-masteropleiding mogen zij zelfstandig consulten afhandelen. Daardoor nemen we de dokter werk uit handen. Verder hebben we afspraken gemaakt met de Ambulancedienst RAV over detachering van personeel op de huisartsenpost”.

Waarnemers cruciaal

Een cruciale rol op de HAP Midden-Brabant wordt vervuld door de ongeveer honderd waarnemers. Zij namen in 2017 een kwart van de diensten over van praktijkhoudende huisartsen, zodat die hun eigen dagpraktijk kunnen draaien en ook nog tijd voor hun gezinsleven overhouden. 

,,Maar ze blijven zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de dienst hier op de post, ook wanneer het hen een keer minder goed uitkomt”, aldus Cora Vlasblom.   

Interne crisis

Vanwege haar ervaring in de eerstelijnszorg èn als mediator werd zij vorig jaar maart als interim binnen gehaald omdat de organisatie in crisis verkeerde. De bestuurder was op non-actief gesteld en de Ondernemingsraad had het vertrouwen in de Raad van Toezicht opgezegd. 

Met sinds kort Vlasblom vast aan het roer en nieuwe toezichthouders keerde intern de rust weer. ,,Dankzij de enorme inzet van huisartsen en medewerkers is de kwaliteit van zorg en dienstverlening geen moment in gevaar geweest”, kijkt ze terug op een bewogen jaar.       

Volledig scherm
Bestuurder Cora Vlasblom van de Huisartsenposten Midden-Brabant. © Chpmbr