Volledig scherm
Een wasbeer. © Shutterstock

Meer vraagtekens bij jacht op wasbeer in Brabantse politiek

DEN BOSCH - De wasbeer blijft de gemoederen in het Brabantse provinciehuis bezig houden. Na de PVV zetten nu ook de Partij voor de Dieren (PvdD) en de PvdA vraagtekens bij het besluit dat het dier mag worden afgeschoten als het zich in de provincie vertoont.

De partijen willen opheldering over de redenen om tot afschieten over te gaan. Zij wijzen erop dat Limburg - na forse maatschappelijke kritiek - de dieren gaat opvangen in plaats van bejagen. Ook vragen PvdA, PvdD en PVV zich af of die wasberenjacht wel zo nodig is. Zij wijzen onder meer op een betoog van een gespecialiseerd bureau, dat van mening is dat het beter is de dieren te laten zitten. De kans dat ze werkelijk een groot probleem gaan vormen, is volgens de deskundigen klein. In Duitsland, waar de dieren zich al tientallen jaar geleden hebben verspreid, heeft de wasbeer zich niet ontwikkeld tot plaagdier, stellen zij.

De wasbeer komt in Brabant nog nauwelijks voor. In Limburg zit echter een groeiende populatie van de van oorsprong Amerikaanse dieren. In Duitsland hebben de dieren zich al wijd verspreid. Omdat de soort hier van nature niet voorkomt, verstoort deze de inheemse natuur. Het is Europees beleid om dit soort ‘invasieve exoten’- dieren die hier eigenlijk niet horen - te bestrijden.

Het provinciebestuur besloot daarom begin vorige week dinsdag dat de wasbeer mag worden afgeschoten. Dat gebeurde tijdens het laatste overleg in de oude samenstelling: afgelopen vrijdag is er immers een nieuw provinciebestuur geïnstalleerd. Bij die vergadering over het nieuwe coalitieakkoord diende de PVV een voorstel in om het wasberenbesluit van drie dagen eerder onmiddellijk terug te draaien. Daar bleek weinig steun voor: coalitiepartijen D66, GroenLinks en PvdA waren wel kritisch, maar wezen de PVV-motie toch af. Zij wilden eerst dat het nieuwe provinciebestuur een advies zou geven over de kwestie.

Dat gaat dus binnenkort alsnog gebeuren; als de vragen van de drie partijen zijn beantwoord, wordt de wasberenvisie van het nieuwe provinciebestuur duidelijk.