Volledig scherm
© ThinkStock

Akkoord voor Budels bouwplan, maar omwonenden hebben forse kritiek

BUDEL - De gemeenteraad zal over twee weken positief besluiten over het bouwplan aan de Deken van Baarsstraat 23, zeker als er een kleine aanpassing wordt gedaan. Dat bleek gisteren tijdens de vergadering van de adviescommissie.

In 2017 besloot de gemeenteraad medewerking te verlenen aan het bouwplan; tot een nieuw bestemmingsplan is het nog niet gekomen. Bezwaren over de ruimtelijke invulling, parkeerplaatsen en het al dan niet opgeven van een deel van de groenstrook bleven discussiepunten.

Het plan behelst de bouw van zes patiowoningen op de plaats waar nu nog het garagebedrijf Schilders staat. ,,Een vooruitgang voor het straatbeeld", is de mening van de meeste commissieleden. Ook een brede wens om tot meer woningbouw te komen, kan zo gerealiseerd worden. Omwonenden blijven echter bezwaren houden. ,,Het bouwplan is in strijd met een goede ruimtelijke ordening. Ook de groenstrook moet behouden blijven", vond een van de insprekers namens elf omwonenden. ,,Kom met een nieuw plan met vier woningen", riep hij het college op.

Bouwhoogte te hoog

De buren vinden de bouwhoogte van 3,60 meter direct naast hun woning te hoog. ,,Er wordt afgeweken van de normale hoogte van 3,25 meter", stelde inspreker M. Nies. Ook hij vond dat een plan met vier of vijf woningen beter zou zijn. Hij gaf echter zelf een mogelijkheid om wel tot zes woningen te kunnen komen: de woning direct naast zijn huis zou 'gespiegeld' gebouwd moeten worden. Dat zou de overlast van de nieuwbouw beperken.

Volgens wethouder Frans Kuppens, die de afwezige wethouder Van der Wiel verving, is het niet te doen om het plan te realiseren met minder woningen. ,,Er is sprake van een garagebedrijf. De grond is daar verontreinigd en die moet gesaneerd worden. Dat maakt het een duur plan. Met minder woningen kan het plan dan wellicht niet gerealiseerd worden", aldus Kuppens.

Ook een grotere bouwhoogte kon hij verklaren. ,,Dat heeft te maken met de duurzaamheid. De woningen krijgen een fors isolatiepakket en om de woonkamer op normale hoogte te kunnen houden, is 3,60 meter nodig."

Spiegelen van woning

Alle fracties wilden dat nog gekeken wordt of het 'spiegelen' van een woning mogelijk is. Jordy Drieman (VVD) zag het plan zitten. ,,We willen graag meer bouwen, zeker levensloopbestendig. Elke locatie heeft buren die moeten wennen aan de nieuwe situatie, maar er is nu voldoende geluisterd naar de omgeving. Wij stemmen over twee weken in met het voorstel."

Ook de andere partijen lijken in te stemmen met het plan. ,,Er moet geen vertraging meer optreden, maar misschien kunnen betrokken partijen nog eens met elkaar gaan praten", opperde Hans Teklenburg (CDA).