Volledig scherm
In de toekomst zal de Maarheezer bibliotheek zich moeten bedruipen met 45.000 euro. © Thinkstock

Bewoners denken mee over nieuwe bieb Maarheeze

MAARHEEZE - Bewoners van Maarheeze hebben nog tot en met donderdag 14 november de mogelijkheid om hun stem uit te brengen op een van de drie scenario's voor de nieuwe bieb.

De bibliotheek wordt uit de huidige ruimte verplaatst naar een van de openbare ruimtes van gemeenschapshuis De Smeltkroes. Ook de collectie zal ingekrompen moeten worden. Een en ander heeft te maken met de bezuiniging waar de gemeenteraad voor gekozen heeft. 

In de toekomst zal de Maarheezer bibliotheek zich moeten bedruipen met 45.000 euro. Gemeente en bibliotheek De Kempen, waar de Maarheezer vestiging onder valt, hebben besloten om de inwoners een stem te geven bij de inrichting van de nieuwe bieb. Eerder zijn er al avonden geweest om ideeën op te halen. Woensdagavond 13 november kunnen belangstellenden tussen 19.30 en 21.00 uur naar een informatiebijeenkomst in De Smeltkroes. 

Vrijdag definitieve keuze

Uit de hoeveelheid wensen zijn uiteindelijk drie scenario's ontwikkeld, waaruit de inwoners een keuze kunnen maken. Het scenario met de meeste stemmen wordt uitgevoerd. Scenario 1 en 2 lijken veel op elkaar. In beide scenario's wordt uitgegaan van een boekenaanbod voor met name kinderen van 0 tot 12 jaar en voor volwassenen. 

In beide gevallen blijft de bibliotheek ook activiteiten organiseren zoals lezingen, workshops, een literaire pubquiz of filmvoorstellingen van verfilmde boeken. In scenario 1 komt er een aanbod vanuit de overkoepelende bibliotheekorganisatie, in scenario 2 wordt meer uitgegaan van de vraag van leden van de bieb en wordt er een groter beroep gedaan op vrijwilligers. 

In beide gevallen is er ruimte voor het organiseren van activiteiten in het kader van de Nationale Voorleesdagen, de Kinderboekenweek of de Wetenschapsweek. In beide opties is ook een leestafel aanwezig en kan men tijdschriften lezen. In scenario 3 staan vooral de boeken centraal. Het beschikbare geld wordt vooral besteed aan een zo groot mogelijke collectie boeken voor alle leeftijden. 

Er blijft dan nauwelijks ruimte over voor het lezen van een krantje of tijdschrift of het ontmoeten van medelezers.

Uiterlijk donderdag 14 november kan er nog gestemd worden op een van de scenario's via nieuwsbrief@bibliotheekdekempen.nl (o.v.v. Maarheeze). Vrijdag 15 november is bekend welk scenario wordt uitgevoerd.