Volledig scherm
Foto ter illustratie © Thinkstock

Cranendonck heeft veel ambitie, maar weinig geld voor verduurzaming

CRANENDONCK - Duurzaamheid staat hoog in het vaandel van de Cranendonckse raad. Ambitie is er genoeg, maar het ontbreekt aan geld om hoog van de toren te blazen.

Al in 2018 heeft duurzaamheid in politiek Cranendonck een prominente plek gekregen. Ieder raadslid en het college is zich ervan bewust dat ook de lokale overheden tot plannen moeten komen die een positieve bijdrage leveren aan de duurzaamheid. Wethouder Frits van der Wiel (Pro6) leverde dan ook een duurzaamheidsnota aan, waar de raad dinsdag over sprak. Vooral veel lof mocht Van der Wiel ontvangen: ‘Een nota met veel ambitie’, ‘Het is een flinke stap in de goede richting’, waren enkele opmerkingen van de doorgaans kritische raad.

Desondanks wilde de raad er niet meer dan honderdduizend euro aan uitgeven. ,,We moeten realistisch zijn. Onze financiële situatie laat niet toe, dat we nu met alle in de nota genoemde maatregelen aan de slag kunnen. Het is een mooie leidraad voor de komende jaren. Nu hebben we weinig ruimte voor investeringen, we gaan geen geld uitgeven wat er niet is”, vond Willem Swinkels (VVD). De meeste andere partijen uitten zich in soortgelijke bewoordingen. Alleen Karel Boonen (Cranendonck Actief) wilde nu niet teveel nadruk op de financiën leggen: ,,Wat ons betreft: niets dan lof over deze nota. Het is wel jammer dat de discussie nu vooral over geld gaat. Dat zouden we bij de behandeling van de begroting moeten doen. Het is jammer dat er niet meer geld komt dan een ton.”

Uiteindelijk moest hij zich neerleggen bij de mening van de overige partijen: een ton en niet meer. Eric Peeters (CDA) hield de deur voor meer geld wel open: ,,Als we beter in de financiële middelen komen te zitten, kunnen we die voor duurzaamheid aanwenden.” Hoewel met een ton niet heel veel grote projecten aangepakt kunnen worden, kan wethouder Van der Wiel er wel mee vooruit. ,,Ik ga kijken hoe we het geld gaan inzetten. Ik denk nu aan extra fte’s en we gaan ons richten op de RES, de Regionale Energiestrategie, de samenwerking met de gemeentes uit de MRE-regio. Er moet onderzocht worden hoe we in de regio veel meer energie kunnen opwekken dan nu al gebeurt. We willen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor windenergie, maar ook voor het gebruik van rest- en aardwarmte. En we moeten onderzoeken hoe we meer energie kunnen besparen”, zegt Van der Wiel.

Subsidies

Hij ziet ook kansen om subsidies van het Rijk binnen te halen. Mogelijk dat de gemeente een half miljoen euro binnenhaalt via een rijksregeling. ,,Die zetten we dan vooral in op een manier waar de inwoners ook direct wat van gaan merken. Bijvoorbeeld door te helpen bij het nemen van energiemaatregelen. Ook kan dan het aantal laadpalen in de gemeente uitgebreid worden. In de nota hebben we plannen genoeg staan, die we kunnen aanpakken.”