Volledig scherm
© Thinkstock

Cranendonck wil bij hulpvraag eerder eigen omgeving inschakelen

CRANENDONCK - Mensen die hulp nodig hebben, moeten minder snel bij de gemeente aankloppen. Eerst moet er gekeken worden of de eigen omgeving de gewenste hulp kan bieden.

Dat is de basisgedachte van het nieuwe beleid dat de gemeente Cranendonck gaat inzetten om het sociaal domein een eigentijds gezicht te geven. ,,We hebben te maken met een snel veranderende samenleving. Enerzijds is er sprake van vergrijzing met zijn problemen als vereenzaming en (beginnende) dementie, anderzijds willen mensen meer zelf bepalen. Ze blijven langer zelfstandig wonen en zitten ook niet te wachten op een gemeente die alles voor hen bepaalt", zegt wethouder Marcel Lemmen (VVD, sociaal domein).

Dat er binnen het sociale domein wat moet veranderen, opperde premier Rutte in 2013 al. Hij stelde toen al dat er een omslag moet komen van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. In die samenleving moeten burgers meer verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun omgeving nemen en meer initiatieven ontplooien.

In een nieuw beleidsdocument heeft Lemmen die visie toegesneden op Cranendonck, waarin huiskamers en sociaal makelaars een grote rol spelen. ,,Inwoners moeten zich in eerste instantie zelf of met hun omgeving meer eigenaar gaan voelen van een probleem. Ze moeten meer de regie over hun eigen leven houden", stelt Lemmen.

Als concreet voorbeeld noemt hij de huishoudelijke hulp: tot nu toe wordt er een beroep gedaan op de gemeente, die bepaalt of en wat de hulpvrager aan huishoudelijke hulp krijgt. ,,Veel kan overgenomen worden door de eigen omgeving", stelt Lemmen.

Helpende hand

Hij noemt ‘De Helpende Hand' in Maarheeze als succesvol voorbeeld. Daarbij helpen inwoners elkaar en staat tegenover de hulp een wederdienst. Hoewel het de gemeente financieel goed uitkomt als er minder geld aan huishoudelijke hulp uitgegeven wordt, is dat zeker niet de insteek, zegt Lemmen: ,,Het is geen bezuiniging. Geld wat we eventueel overhouden, besteden we ergens anders binnen het sociaal domein."

Mensen voelen zich volgens Lemmen ook beter als ze tevreden zijn over hun leefomgeving: de eigen buurt, straat, wijk of dorp. Mensen moeten meer met initiatieven komen om de leefbaarheid van wijk of kern te verbeteren maar ook door bijvoorbeeld eens samen met de buurt de perkjes op te schonen. Dat zou de sociale samenhang dan weer versterken waardoor wellicht problemen bij buurtgenoten eerder gesignaleerd en aangepakt kunnen worden.

,,Natuurlijk blijven professionals, zoals de sociaal makelaar, WMO-consulenten, de GGZ en de jongerenwerker meedenken als dat nodig is", zegt Lemmen. De nieuwe werkwijze wil hij via de bestaande netwerken zoals de huiskamers, dorpsraden, maar ook via sociale media onder de aandacht brengen. Hulpverleners en ambtenaren lichten mensen nu ook al voor.

  1. Deze Brabantse podcasts zijn het luisteren waard

    Deze Brabantse podcasts zijn het luisteren waard

    Podcasts zijn het helemaal. Ooit bedacht om bestanden op te nemen in RSS-feeds, nu niet meer weg te denken uit het medialandschap. Ze gaan over nieuws, sport, kunst&cultuur, levensvragen en zelfs tieten. Over elk denkbaar onderwerp is wel een podcast te vinden. Om je wegwijs te maken door de vele gesprekken en het oeverloze geouwehoer, hebben we een geheel willekeurige lijst gemaakt met podcasts die een link hebben met Brabant. Aanvullingen zijn welkom via dit e-mailadres.