Volledig scherm
Heeze gemeentehuis © Jurriaan Balke

Heeze-Leende komt met 'blije begroting'

HEEZE-LEENDE - Stinkend rijk? Financiën-wethouder Pieter van der Stek (D66) zal die woorden niet in de mond nemen. Maar dat de gemeente Heeze-Leende er financieel gezien florissant bij staat, wordt wel duidelijk uit zijn toelichting op de gemeentebegroting 2019. 

'Een blije begroting',  noemt Van der Stek het gemeentelijk huishoudboekje van 2019 en de drie jaren daarna. Hij beschrijft de ingewikkelde methode die deskundigen hanteren om de financiële weerbaarheid van een gemeente te berekenen. De mogelijke risico's worden afgezet tegen de omvang van de weerstandsreserve. In het geval van Heeze-Leende zijn die getallen respectievelijk 3,7 miljoen euro en 8,6 miljoen euro (op een totale begroting van 36 miljoen euro). En daarmee zit de gemeente in  categorie'uitstekend'.  

Voorzorg

Volgens B en W is er in Heeze-Leende gewoon goed begroot en goed beleid gevoerd. Zo hebben de hogere zorgkosten hier -in tegenstelling tot in andere gemeenten zoals Eindhoven en Cranendonck- niet geleid tot problemen. Van der Stek: ,,We hadden er uit voorzorg extra geld voor opzij gezet en dat blijven we doen. Ons budget sociaal domein hebben we voor de komende jaren op rond de 15 miljoen euro geraamd. We zorgen dat  in ieder geval volgend jaar een reserve van rond de 10 procent van dat bedrag beschikbaar is in geval van tekorten."

Senioren

Een rijke gemeente kan plannen maken. Zo wil wethouder Frank de Win (CDA)  dat Heeze-Leende meer gaat bouwen voor senioren. Het gaat dan om kleinere (appartement)woningen in de kernen. PvdA-wethouder Toon Bosmans wil meehelpen het succes van de zelfstandige 'brede bibliotheek' in het Perron verder 'uit te rollen'. In ieder geval in dorpshuis Valentijn in Sterksel komt een bieb-uitleenpunt.  Ook in het nog te bouwen dorpshuis/brede school in Leende komt een bieb-dependance. 

Wifi

Verder bevat de begroting goed nieuws voor de Brabantsedag wagenbouwers: er is 40.000 euro uitgetrokken om hun bouwplekken van wifi te voorzien. Veruit de grootste investeringen de komende jaren zijn de bouw van het dorpshuis/school in Leende: 11,6 miljoen euro; en het inrichten en aanpassen van de 30 km route dwars door Heeze: ruim 4,2 miljoen euro, in de komende vier jaar.

Meer afval

Toch moeten inwoners van Heeze-Leende rekening houden met een kostenstijging: het blijkt dat ze twee maal zo vaak gebruikmaken van de milieustraten in Valkenswaard en Geldrop. En dus brengt eigenaar Cure hogere kosten in rekening bij de gemeente Heeze-Leende (waar geen milieustraat is). Hoeveel hoger de kostendekkende afvalstoffenheffing hierdoor wordt  staat nog niet vast. In ieder geval niet meer dan 63 euro per jaar per adres. De ozb-tarieven gaan niet omhoog, maar het ozb-bedrag wel (gemiddeld 1 procent). Dat komt door de hogere woz-waarde.