Volledig scherm
Bibliotheek in Maarheeze . © Rene Manders

Meedenken over bibliotheek in Maarheeze

MAARHEEZE - Bewoners van Maarheeze hebben nog tot en met morgen, 14 november, de mogelijkheid om hun stem uit te brengen op een van de drie scenario's voor de nieuwe bieb.

De bibliotheek wordt uit de huidige ruimte verplaatst naar een van de openbare ruimtes van gemeenschapshuis De Smeltkroes. Ook de collectie zal ingekrompen moeten worden. Een en ander heeft te maken met de bezuiniging waar de gemeenteraad voor gekozen heeft.

In de toekomst zal de Maarheezer bibliotheek zich moeten bedruipen met 45.000 euro. Gemeente en bibliotheek De Kempen, waar de Maarheezer vestiging onder valt, hebben besloten om de inwoners een stem te geven bij de inrichting van de nieuwe bieb.

Uit de hoeveelheid wensen zijn uiteindelijk drie scenario's ontwikkeld, waaruit de inwoners een keuze kunnen maken.

Scenario 1 en 2 lijken veel op elkaar. Daarin wordt uitgegaan van een aanbod voor met name kinderen van 0 tot 12 jaar en voor volwassenen. In beide gevallen blijft de bibliotheek ook activiteiten organiseren zoals lezingen, workshops, een literaire pubquiz of filmvoorstellingen van verfilmde boeken. In scenario 1 komt er een aanbod vanuit de overkoepelende bibliotheekorganisatie, in scenario 2 wordt er een groter beroep gedaan op vrijwilligers. In beide opties is een leestafel.

In scenario 3 staan vooral de boeken centraal. Het beschikbare geld wordt vooral besteed aan een zo groot mogelijke collectie boeken voor alle leeftijden. Er blijft dan nauwelijks ruimte over voor het lezen van een krantje of tijdschrift of het ontmoeten van medelezers.

Stemmen kan via mail (o.v.v. Maarheeze). Vrijdag 15 november is bekend welk scenario wordt uitgevoerd.