Volledig scherm
Het huidige fietstunneltje onder het station in Heeze, waar fietsers makkelijk gebruik van kunnen maken. Een van de voorstellen is het gebruik van de tunnel door fietsers in te perken. © FotoMeulenhof

Raad Heeze-Leende: ‘Onderzoek gebruik fietstunneltje’

HEEZE- De gemeenteraad van Heeze-Leende neemt pas volgend jaar een besluit over de toekomst van de stationstunnel in Heeze. Eerst moet het gebruik van de tunnel worden onderzocht.

De gemeente Heeze-Leende is al een paar jaar in gesprek met ProRail over het beter toegankelijk maken van het NS-station. In het aangehouden raadsvoorstel staan de uitgangspunten waaraan de oplossingsvarianten moeten voldoen. Een van de voorstellen is het gebruik van de tunnel door fietsers in te perken. Dit maakt de weg vrij voor het realiseren van liften en trappen met een fietsgoot. Dit voornemen stuit echter op veel weerstand. Dat maakten verschillende insprekers maandag duidelijk tijdens de behandeling in het rondetafelgesprek (RTG) voorafgaande aan de raadsvergadering.

Lizenka Warmoeskerken, locatiedirecteur van basisschool De Trumakkers, vreest dat de bereikbaarheid van het educatief centrum De Nieuwe Hoeven in de toekomst in het gedrang komt, omdat veel schoolgaande jeugd aan de overzijde van het spoor woont. Warmoeskerken: ,,De huidige hellingen zijn voor kinderen en ouders met een fietszitje prima te doen. Een fietsgoot is lastiger.”

Namens het educatief centrum overhandigde ze een petitie met vierhonderd handtekeningen voor het behoud van de fietstunnel aan wethouder Frank de Win (CDA).

Ook de andere insprekers, waaronder Arnold Niessen van de Fietsersbond, pleitten voor het behoud van de fietstunnel. Niessen schatte het aantal fietsbewegingen op vijfhonderd tot duizend per dag.

De bezwaren en argumenten van de insprekers vonden gehoor bij de RTG-leden, met als gevolg dat het raadsvoorstel werd aangehouden. Eerst moet er meer duidelijkheid komen over het gebruik van de tunnel, bijvoorbeeld door een officiële telling. Peter Vertogen (CDA): ,,Er worden nu heel veel aannames gedaan, zonder dat we de echte cijfers kennen.”

De VVD wil daarnaast een actievere rol van De Win. Frans Maas (PvOJ-GroenLinks) vond het een gemiste kans dat er niet eerder naar omwonenden en gebruikers is geluisterd: ,,Daarom moeten we het zaakje nu terugnemen en met belanghebbenden en deskundigen in gesprek gaan, zodat er een tunnel komt die voor iedereen geschikt is.”