Volledig scherm
Budel Kempen Airport © Fotopersburo van de Meulenhof BV

Nader onderzoek naar baanverlenging Kempen Airport Budel

BUDEL – Dat het een kostbare ingreep wordt is zeker, maar de gemeente Cranendonck wil zo snel mogelijk nader onderzoek naar het verlengen  van de start- en landingsbaan van Kempen Airport. Grootste uitdaging: Wie gaat het betalen?

Om Kempen Airport toekomstbestendig te maken, overlast voor inwoners te verminderen en veiligheid voor omwonenden te waarborgen is verlenging/verlegging van de start- en landingsbaan noodzakelijk. Naar aanleiding van een uitgebreid onderzoek naar verschillende scenario’s is door een stuurgroep met belanghebbenden de meest wenselijke optie vastgesteld. De stuurgroep bestaat onder meer uit Kempen Airport, gemeente Cranendonck, Vliegclub de Kempen, Provincie Noord-Brabant en inwoners van Budel Dorplein. 

Scenario

Het scenario omvat onder meer een verlenging van de baan tot 1560 meter waardoor de Geuzendijk wordt doorkruist. Dit geeft uitdagingen voor het verkeer en voor de aanwezige hoogspanningskabels. Er zijn mogelijkheden onderzocht om de Geuzendijk om te leggen of voor een gedeeltelijke ondertunneling voor auto- en fietsverkeer. Het onderzoek dat nu moet worden gestart moet duidelijkheid geven over vier varianten voor de herinrichting van de Geuzendijk en de mogelijkheden voor de hoogspanningsleidingen.

Om te beoordelen welke maatregelen haalbaar zijn, is nader onderzoek nodig. De voltallige raad wil het onderzoek naar de meest gunstige variant versnellen maar vreest voor de kosten. Dat het een zeer ingrijpende en kostbare ingreep wordt is zeker. ,,We zullen bij uiteindelijke realisatie ook de hulp van de provincie en zelfs andere investeerders nodig hebben, maar we zullen er nu eerst samen met Kempen Airport de schouders onder zetten”, zegt wethouder Frans Kuppens. Hij hoopt in het eerste kwartaal van 2018 met een bestuursopdracht te komen.

Voorkeursvariant

Vanuit de fracties is er niets dan lof voor het feit dat de stuurgroep gezamenlijk tot een voorkeursvariant is gekomen. ,,We zijn erg blij met het stuk”, zegt Koen van Laarhoven (Cranendonck Actief). ,,Hoe sneller we aan de gang kunnen, des te sneller er een oplossing is.” 

,,Wij vinden de toekomst van het vliegveld heel erg belangrijk", zegt Jos Derks (Elan). ,,De grootste uitdaging is wie dit allemaal gaat betalen." 

ED gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement