Volledig scherm
© Thinkstock

Plan Duurzaam Industriepark Cranendonck ter inzage

BUDEL-DORPLEIN - Een industriepark waar duurzaamheid de norm is en een campus waar nieuwe innovatieve ideeën geboren worden. Dat is het overkoepelende plan, de kaders waarbinnen het gerealiseerd moet worden zijn vastgesteld en liggen vanaf nu ter inzage.

In de plannen is extra aandacht voor het realiseren van een solarpark van 14 hectare, een nieuwe ontsluitingsweg en natuurcompensatie. Het college wil een drietal gebieden zoals het Heikikkergebied en het Heilig Hartpark van de bestemming bedrijventerrein naar natuur omzetten.

Uitgewerkt plan
Eigenlijk wilde wethouder Frans Kuppens meteen een uitgewerkt plan presenteren compleet met een nieuwe internationale naam voor het industriepark en de duurzaamheidscampus. Maar dat heeft vertraging opgelopen. Hij hoopt nog voor het einde van de inzagetermijn de nieuwe naam te presenteren.

Die termijn loopt tot 2 februari. Op 16 januari is er om 17.30 uur en 20.30 een inloopavond voor omwonenden en inwoners van Cranendonck in Gemeenschapshuis De Schakel.

Energieslurper
Zinkfabriek Nyrstar is de grootste energieslurper van Brabant en verbruikt evenveel energie als heel Eindhoven. Nyrstar is op zoek naar manieren om een deel van de omvangrijke energiebehoefte van de zinkproductie te organiseren via de opwekking van duurzame energie.

Ondertussen staan de ontwikkelingen voor een duurzaamheidscampus niet stil. De gemeente kijkt al naar de mogelijkheden voor het onderbrengen van studenten in De Cantine. Het voormalige hotel Sint Joseph in Budel-Dorplein was tot voor kort in gebruik als asielzoekerscentrum.

Cranendonck e.o.