Volledig scherm
De vervallen boerderij aan de Jodenpeeldreef 9 in De Rips, waar varkensboer Heijligers-Van Gennip graag wil uitbreiden. © Van de Meulenhof

Bezwaar ongegrond verklaard: Verhuizing boer in De Rips stap dichterbij

DE RIPS - De verplaatsing van het varkensbedrijf van de familie Heijligers-Van Gennip in De Rips is weer een stap dichterbij gekomen. De gemeente heeft deze week de eerste fase van de benodigde omgevingsvergunning verleend.

De stukken worden nu zes weken ter inzage gelegd, waarna duidelijk is of er bezwaren zijn binnengekomen. Omdat het hierbij gaat om een uitgebreide procedure, is er eerst een zogenoemd ontwerpbesluit genomen. Daarop is bij de gemeente welgeteld één bezwaar binnengekomen. Burgemeester en wethouders hebben dat bezwaar ongegrond verklaard.

De agrariër zit nu nog aan de Eiermijndreef in De Rips, vlakbij de Jodenpeeldreef. Aanvankelijk was het de bedoeling van de ondernemer om het bedrijf te verplaatsen naar de Jodenpeeldreef 2a, maar dat plan stuitte op verzet uit de buurt. Na gesprekken met bezwaarmakers en gemeente kwam een locatie aan de Jodenpeeldreef 9 als alternatief uit de bus, waar al jaren leegstaande en verwaarloosde stallen staan.

Procedures

Over dat adres zijn in het verleden veel juridische procedures gevoerd. Want hoewel de stallen daar al jaren leegstaan, is er nog wel een vergunning voor bijna negenduizend mestvarkens. Heijligers-Van Gennip wil er overigens fokzeugen gaan houden, en dan ook nog eens veel minder. Daardoor worden de geuroverlast en de uitstoot van fijnstof een stuk minder, zo is de verwachting.

De provincie levert een belangrijke bijdrage aan de verplaatsing. Eerder dit jaar maakte ze bekend een subsidiebedrag van 600.000 euro toe te kennen. Gemert-Bakel draagt 90.000 euro bij.

De bezwaarmaker die nu door de gemeente Gemert-Bakel in het ongelijk is gesteld, vindt dat er met de verplaatsing van het bedrijf naar de Jodenpeeldreef sprake is van 'nieuwvestiging van een veehouderij'. En juist voor dit soort bedrijven zijn in Gemert-Bakel eerder speciale gebieden aangewezen (in Elsendorp en De Rips, red.), zo betoogt de bezwaarmaker.

Die vindt ook dat er in het plan geen aandacht wordt besteed aan de 'gezondheidstoestand van omwonenden'.

Volgens de gemeente moet de ondernemer de aanvraag voor de omgevingsvergunning tweede fase overigens nog wel verder aanvullen, waarna ook deze in procedure kan worden gebracht. Als beide vergunningen zijn verleend, kan gestart worden met de bouw aan de Jodenpeeldreef 9.