Volledig scherm
Het gemeentehuis aan de Markt in Deurne (foto ter illustratie). © Fotopersburo van de Meulenhof bv

Burenruzie in Deurne: uitbouw Julianastraat blijft bron ergernis

DEURNE - Deurnenaar Van Houts stapte maandag naar de bezwaarschriftencommissie om de uitbreiding van de garage van zijn buurman Van den Broek tegen te houden. Die uitbouw kan Van Houts nu vanuit zijn huiskamer zien, betoogde hij. De gemeente trekt dat in twijfel: ,,Beide percelen liggen niet recht tegenover elkaar.''

Van Houts wil dat de gemeente alsnog een streep zet door de vergunning voor de uitbouw. De bezwarencommissie gaat zich buigen over de vraag of de gemeente Deurne wel zorgvuldig genoeg optrad bij de gang van zaken rond de uitbouw aan de Julianastraat.

Intussen hebben de commissieleden al een lijvig dossier voor de kiezen gekregen. In januari begon Van den Broek - zonder vergunning - met het uitbreiden van zijn garage. Dat wekte ergernis bij buurman Van Houts, die al aan de funderingen zag dat de uitbreiding niet binnen de gevraagde limieten ingetekend was en daarom niet zonder vergunning gebouwd zou mogen worden. Deurne moest daar een stokje voor steken, vond Van Houts. Het bleek het startsein van een reeks bezwaren: een verzoek tot handhaving werd door de gemeente geweigerd omdat er 'geen dreigende bouwovertreding was'. Van Houts' vermoeden werd later bevestigd: bij een controle bleek het gebouw inderdaad niet aan de eisen te voldoen. Met een boete als spreekwoordelijk zwaard van Damocles boven zijn hoofd vroeg Van den Broek een vergunning aan, die niet veel later verleend werd. Tot ergernis dus van Van Houts, die het besluit aanvecht en terloops ook nog een andere vergunning op de korrel neemt: die voor een erfafscheiding op het perceel van Van den Broek. Die zou geplaatst zijn op een gemeentelijke groenstrook.

Deurne betwist dit. ,,Het stukje gemeentegrond is in 2017 verkocht aan de heer Van den Broek. Hierdoor staat de erfafscheiding aan de achterzijde toch op het eigen perceel", stelt de gemeente in een verweerschrift. De grootste doorn in het oog blijft voor Van Houts echter de garage. Keek hij vanuit zijn huiskamer eerst naar een groene haag van laurierstruiken, nu wordt dat uitzicht verpest door een garage. Toch meent de gemeente dat Van Houts niet onevenredig benadeeld wordt door het nieuwe uitzicht 'want beide percelen liggen niet recht tegenover elkaar'.

Ventilatieroosters

De gemeente nam het niet al te nauw met de eigen regels, concluderen Van Houts en zijn advocaat, mr. Pronk. Zo zou het bouwbesluit niet goed tegen het licht zijn gehouden. Er ontbreken bijvoorbeeld ventilatieroosters in de uitbouw. Maar wat niet is, kan nog komen, zo is de repliek van de gemeente. Wordt vervolgd.