Volledig scherm
Op het Ridderplein in Gemert vond twee jaar geleden de kolonelswissel plaats van de militaire basis in Vredepeel. Kolonel Peter Gielen (links, met baret) droeg het commando over aan kolonel Jan Blom (met vlag). © Mieke Bon

Defensie wil weer vliegen op vliegbasis De Peel

VREDEPEEL/GEMERT - Defensie wil weer gaan vliegen vanaf vliegbasis De Peel in Vredepeel. Om de nu 'slapende‘ basis op de grens van de gemeenten Venray en Gemert-Bakel weer te kunnen gebruiken, is Defensie gestart met de voorbereidingen voor een zogenoemd Luchthavenbesluit.

Volgens Defensie gebeurt het ‘eventueel reactiveren’ van De Peel in overleg met gemeenten, provincies en omwonenden. Vertegenwoordigers van onder meer Gemert-Bakel, Venray en de provincies Brabant en Limburg hebben woensdag met elkaar gesproken in Venray.

In een verklaring laat Defensie weten dat er 'meer geld is om te oefenen en te trainen'. 'Daardoor nemen ook de vliegactiviteiten toe’, stelt Defensie. De ‘internationale veiligheidssituatie’ onderstreept volgens Defensie de noodzaak. Het ministerie liet vorig jaar al doorschemeren de Peel-vliegbasis in de toekomst weer te willen gebruiken.

Luchthavenbesluit 

De wet verplicht Defensie om voor al zijn militaire luchthavens uiterlijk op 1 november 2021 een luchthavenbesluit vast te stellen. Zonder een luchthavenbesluit kan Defensie na 2021 geen vliegactiviteiten meer uitvoeren op De Peel. 

Vliegbasis De Peel maakt straks deel uit van de Luitenant-generaal Bestkazerne in Vredepeel, waar het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando is gevestigd en ook in de toekomst zal blijven zitten.

Geluidszone

In een zogenoemde milieueffectrapportage (mer) worden nu verschillende varianten voor het gebruik van militaire luchthaven De Peel onderzocht worden. Uitgangspunt hierin is volgens Defensie de omvang van de huidige geluidszone: het totale gebruik zal niet leiden tot een vergroting van deze zone. Concreet betekent dat dat er geen extra (geluids)ruimte wordt gevraagd. 

De maximale variant binnen deze geluidszone komt in de praktijk neer op 12 jachtvliegtuigen die zo’n drie keer per jaar in perioden van ongeveer zes weken vanaf De Peel opereren en daar in die tijd ook gestationeerd zijn. Ook helikopters kunnen gebruikmaken van deze ruimte.

Het laatste militaire vliegtuig vertrok op 13 mei 1993 vanaf De Peel. Sinds 2012 is De Peel officieel een kazerne van de landmacht. Voor omwonenden zijn er nu 2 publieksavonden georganiseerd. Op woensdag 26 juni in Venray en op maandag 1 juli in café Dientje in Gemert, aanvang 19.30 uur.