Varkenshandel Van den Eijnden in Deurne
Volledig scherm
Varkenshandel Van den Eijnden in Deurne © René Manders/DCI Media

Deurnese varkenshandel krijgt van provincie geen toestemming om uit te breiden

DEURNE - Varkenshandel Van den Eijnden uit Deurne krijgt geen vergunning van de provincie om het bedrijf uit te breiden. De berekeningen in de aanvraag kloppen niet en er ontbreken noodzakelijke gegevens, is hun conclusie. Daardoor is het niet helder of de uitbreiding nadelig is voor natuurgebied de Peel.

Varkenshandel Van den Eijnden heeft voor de toekomstige uitbreiding een zogenaamde natuurbeschermingsvergunning nodig. Deze papieren moet je aanvragen als je bedrijf in de buurt van een natuurgebied zit, zoals in dit geval de Deurnese - en Groote Peel en de Mariapeel. Omdat dit Natura 2000-gebieden zijn gelden er strikte normen voor bijvoorbeeld de toegestane uitstoot van stikstof. Het is een taak van de provincie om groen licht voor de vergunning te geven. 

Veeverzamelplaats

Van den Eijnden wil zijn terrein aan de Liesselseweg herinrichten. Hierbij worden de twee bedrijfsgebouwen uitgebreid en de veeverzamelplaats verplaatst. Op die manier ontstaat er ruimte om zowel het laden als lossen van de varkens inpandig te laten plaatsvinden. 

In de aanvraag wordt verder aangegeven dat door de uitbreiding de vervoersbewegingen van de eigen vrachtwagens op het terrein zullen toenemen. 

De provincie geeft aan niet akkoord te gaan met de uitbreiding omdat er een aantal gegevens ontbreken en omdat er geen goede berekeningen van de effecten op de natuur zijn bijgevoegd. Die effecten kun je als aanvrager aantonen met een speciaal rekenprogramma: de AERIUS Calculator. 

Tegen beslissing kan bezwaar worden gemaakt

In het overzicht heeft Van den Eijnden de vervoersbewegingen en overige bronnen van uitstoot van een peildatum in 2004 meegenomen en die onderbouwing wordt volgens de provincie niet geaccepteerd. Zij kunnen op basis van de ingediende gegevens de negatieve effecten op de Natura 2000-gebieden niet uitsluiten.
Tegen de beslissing van de provincie kan bezwaar worden gemaakt. Ook kan Van den Eijnden een nieuwe aanvraag indienen met de juiste gegevens en berekeningen,  laat een woordvoerder weten. De Deurnese ondernemer meldt dat hij op dit moment zijn adviseur naar de beslissing laat kijken.

Ook aanvraag bij gemeente

Parallel aan deze aanvraag loopt er ook een verzoek aan de gemeente Deurne om vanwege de voorgenomen uitbreiding het bestemmingsplan te veranderen. Burgemeester en wethouders zijn al akkoord gegaan met de  eerste versie van dat plan. Naast de uitbreiding gaat dit ook om een wijziging op een andere locatie van Van den Eijnden aan de Breemortelweg. Het voornemen is om daar een veehouderij te beëindigen.
Op de twee plannen zijn onlangs bezwaren binnengekomen die nu eerst behandeld moeten worden.  Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad van Deurne om het nieuwe bestemmingsplan goed te keuren.