Volledig scherm
Het centrum van Deurne gezien vanuit de torenspits van de Sint-Willibrorduskerk. © René Manders

Geen tekort in Deurne, wel zorgen

DEURNE - Deurne is één van de weinige gemeentes in de regio die het financiële jaar afsluit met een positief saldo. Onder de streep blijft er ruim één miljoen euro over. Toch zijn er zorgen voor de toekomst. Alle reserves zijn inmiddels verdampt.

Drastische bezuinigingen, zoals verhoging van de gemeentelijke belasting, zitten er voorlopig niet aan te komen. Maar ondanks dat de portemonnee van Deurne nog altijd goed gevuld is, doemen er wel grote problemen op. De enorme tekorten - vooral in de jeugdzorg - spelen ook in Deurne en de gevolgen zijn niet te overzien. Gemeentes krijgen er van de rijksoverheid steeds meer taken bij, maar hebben geen of te weinig geld om ze uit te voeren, is de conclusie van wethouder Marnix Schlösser (Financiën, Zorg). ,,Als dit zo doorgaat, zal het fout lopen. En dan komen de voorzieningen voor onze inwoners onder druk te staan. Het kan nooit de bedoeling zijn dat die rekening bij onze inwoners terechtkomt. Het rijk moet in actie komen."

Het tekort op alle kosten van de sociale sector over 2018 is in Deurne bijna twee miljoen euro. ,,Dat kunnen we nog opvangen door wat eenmalige meevallers en het spaarpotje voor zorgkosten dat we hadden opgebouwd. Die reserves zijn nu helemaal op. Ruimte om nieuwe tekorten op te vangen, zijn er niet.”

Dubbel gevoel

Burgemeester en wethouders sluiten het financiële jaar om die reden af met een dubbel gevoel. ,,We zijn blij en trots dat we er zo goed voorstaan en dat willen we eigenlijk zo houden. Maar investeren kunnen we eigenlijk niet omdat we niet weten waar we aan toe zijn. Het Rijk heeft inmiddels aangekondigd dat er extra geld beschikbaar komt voor de jeugdzorg. Maar het is een vraagteken hoe de bedragen worden verdeeld. Bovendien is dat geen structurele oplossing, het is een incidentele bijdrage."

Daarnaast loopt ook Deurne aan tegen het nieuwe en gunstigere WMO-abonnementstarief, waardoor veel meer mensen gebruikmaken van de regeling. De kosten om de nieuwe Omgevingswet in te voeren, lopen eveneens in de papieren. Van het positieve resultaat van ruim een miljoen wordt het grootste deel overgeheveld naar een algemene spaarpot, aldus Schlösser. Wat voor financiële keuzes Deurne het komende jaar wil maken, wordt pas in het najaar duidelijk bij de begroting, met name vanwege de onzekerheid over de bijdrage in de kosten voor jeugdzorg.

Vandaar dat de gemeenteraad begin juli alleen maar zijn zegen hoeft te geven over incidentele uitgaven. Dat zijn bijvoorbeeld 693.000 euro voor een nieuwe hal voor gymnastiekvereniging KDO, 60.000 euro voor maatregelen om het centrum van Deurne te verbeteren en 108.000 euro voor een extra personeelslid bij Grip Op Schuld tot en met 2020.