Hel na deportatie uit Helenaveen

VIDEOHELENAVEEN - Grijze Helenaveense hoofden vol herinneringen aan een lange tafel. Tachtigers en negentigers die de oorlog hebben meegemaakt, vertelden donderdag hun verhalen.  Verhalen over een periode die redelijk rustig verliep, maar een gruwelijk einde kende. Met het oppakken van 143 mannen die in Duitsland moesten gaan werken. Dat gebeurde op 8 oktober 1944, toen een groot deel van de regio al was bevrijd. Maar Helenaveen niet. 

Deze persoonlijke verhalen komen in een boek dat op 22 november wordt gepresenteerd bij de start van het herdenkingsweekend. Zoals het relaas van Jan Sonnemans (91). Hij is de enige nog levende inwoner die werd weggevoerd. Amper zestien jaar oud. De actie van de Duitsers ging als ‘kerkrazzia’ de geschiedenisboeken in, omdat mannen bij de vroegmis uit kerken werden gehaald. Maar ook uit boerderijen.