Jan Terlouw in Asten: 'Aarde wordt in rap tempo leeg geschraapt’

ASTEN - Jan Terlouw was zondagochtend in Asten op uitnodiging van het initiatief Klassieke Klanken. De schrijver en voormalig politicus voor D66 gaf samen met het Leonard ensemble een literair concert in In de Gloria.

Jan Terlouw (88 jaar) zit in een comfortabele zetel voor de preekstoel van waaruit vroeger de dominee zijn of haar blik op de wereld verkondigde. Die tijden zijn in het voormalige protestants kerkje voorbij. Nu is Terlouw spreker en worden zijn woorden muzikaal kracht bijgezet door zijn dochter Pauline op viool, celliste Carla Schrijner en Jan Willem Nelleke op piano. 

Gevaar voor de aarde

In de voorstelling Wankele Wereld geeft de oud-politicus een beschouwing op de wijze waarop de mensheid omgaat met de rijkdommen van de wereld. Het consumptieve gedrag van de mens vormt een gevaar voor de aarde en voor de mensheid. 

,,De uitputting van de planeet, de vervuiling, de klimaatverandering, de onterende manier waarop dieren voor onze behoeftes en verlangens worden gebruikt, het gebrek aan respect; dat moet op een catastrofe uitlopen", schetst het fictieve personage Wijnand de Reuver in Terlouws verhaal. Wijnand hoort bij de vijf procent meest bevoorrechte mensen. Hij heeft alles en voelt zich superieur. Maar het geluk vinden, lukt hem niet meer. Hij ziet op een dag in dat de prijs die de aarde moet betalen voor zijn genoegens te hoog is. Het roer moet om!

Voetlicht

Terlouw gebruikt in Wankele Wereld zijn twee talenten: schrijven en politiek bedrijven, om zijn standpunt voor het voetlicht te brengen en de mensen een spiegel voor te houden. Het muzikale college valt zo vroeg op de zondagmorgen best zwaar. Terlouws boodschap is urgent en moet bij zijn toehoorders alarmbellen doen laten rinkelen: ,,We zijn bezig om de aarde in rap tempo leeg te schrapen. Alleen de mens zelf kan voor een ommekeer zorgen. Pas dan volgt de politiek. Iedereen heeft hierin een taak. We moeten het allemaal samen doen." 

Terlouw is in Nederland nog altijd een gewaardeerd denker, zo bleek ook in Asten. Vanaf de zijlijn overziet hij wat er in Nederland en de rest van de wereld gebeurt. Dit in tegenstelling tot huidige politici die meer en meer varen op de waan van de dag. Terlouw geniet en glorieert in zijn rol.

Volledig scherm
Jan Terlouw © ANP