Volledig scherm
Lierop vraagt om extra veiligheidsmaatregelen op onder meer de Van Dongenstraat. © Google Streetview

Lierop accepteert doorgaand verkeer

LIEROP - Het heeft enkele jaren geduurd, maar eindelijk accepteert Lierop dat het een dorp met doorgaand verkeer is. De tijd van pleiten voor doorgangsverboden is voorbij. Wel vraagt het dorp om extra veiligheidsmaatregelen op onder meer de Somerenseweg en Van Dongenstraat.

Een bomvolle Henricushof toont aan hoe zeer het verkeer in Lierop leeft. Vele jaren ergerde menigeen zich aan automobilisten en vrachtwagenchauffeur die het dorp passeerden op weg naar hun werk of volgende bestemming. Inmiddels wordt dat geaccepteerd, constateert voorzitter Annette Wilde van Dorpsoverleg Lierop maandagavond tijdens een informatieavond. ,,,Het dorp erkent dat we niet meer alles kunnen afsluiten. De focus ligt niet meer alleen op weren, maar op alles in goede banen leiden.”

Het Somerense gemeentebestuur presenteerde maandagavond enkele verkeersmaatregelen. Zo kwam de Laan ten Boomen ter sprake, de weg die je komende vanaf de A67 het dorp in leidt. De maximum snelheid op deze weg varieert van zestig tot vijftig. Het Dorpsoverleg wil een eenduidige snelheidslimiet.

Risico's

Daarnaast moeten er volgens Lieroppenaren extra verkeersremmers komen op de Somerenseweg, de doorgaande weg tussen Lierop naar Someren . Er liggen al inhammen bij de komgrens en enkele drempels, desondanks wordt er nog vaak te hard gereden. Hoe de snelheid verder teruggebracht kan worden is nog in onderzoek. Er kleven wel risico’s aan deze variant, aldus Wilde. ,,Je hebt kans op verplaatsing van het probleem”, stelt zij. ,,Dat het verkeer dan voortaan via de Slievenstraat gaat en dat willen we absoluut niet. Die weg wordt veel door schoolgaande jeugd gebruikt.”

Bron van overlast

De Van Dongenstraat is ook al tijden een bron van overlast. Bewoners klagen over geluids- en trillingoverlast van passerende voertuigen. Momenteel wordt bekeken hoe hier iets aan gedaan kan worden. Volgens Wilde is het opvullen van de bobbels in de weg een optie. Maar ook het aanbrengen van nieuwe bestrating behoort tot de mogelijkheden. ,,Maar we willen ook het dorpse karakter van Lierop niet verliezen. We moeten dus een goede balans vinden in veiligheid, overlastbeperking en het beeld van de straat.”

Het Dorpsoverleg Lierop wil inspraak houden in het verder uitwerken van de maatregelen. Binnenkort volgt een collegevoorstel aan de lokale politiek. ,,We kunnen de adviezen van het college volgen en ondersteunen die. Met de kritische kanttekening dat we goed blijven meekijken bij het vervolg.”