Volledig scherm
Het perceel van Panhuijzen aan de Langstraat 79 in Deurne

Lijmpoging bij burenruzie in Deurne

DEURNE - Groenondernemer Panhuijzen uit Deurne en zijn buren gaan opnieuw om de tafel met wethouder Helm Verhees. Er wordt wederom een poging gedaan om tot een oplossing te komen voor een conflict over de nieuwbouw van Panhuijzen aan de Langstraat 79. 

De twee gebouwen  die groenondernemer Panhuijzen aan de Langstraat heeft neergezet, zijn in strijd met de regels.  Zo werd een van de gebouwen volgens Panhuijzen door een meetfout twee meter verschoven, waardoor dat buiten het bouwblok viel. Ook werd een overkapping voorzien van drie wanden, waardoor het formeel geen overkapping bleek, maar een tweede gebouw. 

Hier moeten andere vergunningen voor worden aangevraagd. Onder de streep wordt ook het maximaal toegestane oppervlakte aan bebouwing overschreden met 150 vierkante meter, waarvan 62,5 vierkante meter buiten het bouwvlak. Dit laatste heeft de ondernemer inmiddels gecompenseerd met 65 vierkante meter extra groen.
Burgemeester en wethouders hebben nu op de Langstraat 79 te maken met een illegale situatie. De wet schrijft voor dat ze een poging moeten doen om het te legaliseren.  Een vereiste daarvoor is dat de gemeenteraad een zogenaamde ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgeeft. 
Dit laatste is de afgelopen maanden een taaie opgave gebleken, mede omdat de raad in zijn maag zit met het conflict met de buren. Die hebben bezwaar gemaakt tegen de nieuwe gebouwen. Er zijn inmiddels meerdere gesprekken geweest tussen de beide buren en wethouder Verhees om tot een oplossing te komen waar alle partijen mee kunnen leven. Die bijeenkomsten liepen echter op niets uit.
Het was de bedoeling dat de gemeenteraad zich voor de zomer uit zou spreken. Dan zou blijken of de gebouwen gelegaliseerd zouden worden óf dat de ondernemer het af moet breken. Maar vanwege het voornemen om opnieuw om de tafel te gaan, is dit op verzoek van een meerderheid van de raad uitgesteld tot op zijn vroegst september. 

Alleen het CDA geeft aan dat ze vertraging voor de ondernemer niet wenselijk vindt. ,,Het duurt al zo lang. De ondernemer moet onderhand weten waar hij aan toe is.”