Het kasteel in Gemert.
Volledig scherm
Het kasteel in Gemert. © FotoMeulenhof

Provincie houdt 'vinger aan de pols' bij kasteel Gemert

GEMERT - De provincie houdt bij toekomstige ontwikkelingen rondom het kasteel in Gemert nadrukkelijk de vinger aan de pols.

Dat schrijven Gedeputeerde Staten (GS) in antwoord op vragen van de Statenfracties van PvdA en GroenLinks. De twee partijen wilden onder meer van het provinciebestuur weten wat haar betrokkenheid is bij de herbestemming van het kasteel. Ook vroegen ze zich af of GS alternatieven ziet voor die herontwikkeling 'die meer recht doen aan de historie van het kasteel en de landschappelijke en ecologische kwaliteit van de omgeving'.

Dat laatste is volgens GS in elk geval niet aan de orde, zo blijkt uit de beantwoording. De provincie toetst de ingediende plannen aan de regels 'en spreekt zich in principe niet uit over alternatieven'. GS benadrukt ook dat de provincie nog geen mening heeft gegeven over de plannen omdat de planvorming zich 'nog niet in deze fase bevindt'. Wel gaf de provincie eerder al een ambtelijke reactie op de plannen van BL Huisvesting.

Een goede basis

In die reactie noemt de provincie het onlangs gepresenteerde en op onderdelen aangepaste totaalplan van Van de Laar 'een goede basis'. Toch plaatst de provincie een aantal kanttekeningen. Zo is ze net als de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kritisch op de ondergrondse onderdelen (theater en parkeergarage) van het plan en vindt ze - ook net als de Rijksdienst - dat er nog veel onderzocht dient te worden. Overigens gaf ontwikkelaar Bas van de Laar van BL Huisvesting dat zelf ook al aan bij de presentatie van het aangepaste masterplan.

De provincie ziet ook het idee om in het bomencarré in de kasteeltuin bijzondere boomhutten te bouwen, niet zitten. Bebouwing van het driehoekig veld aan De Haag sluit de provincie daarentegen niet uit, op voorwaarde dat er daarbij een duidelijke link wordt gelegd met het behoud/herstel van het totale kasteelcomplex.

Betaalt niet mee

De provincie droeg eerder 25.000 euro bij aan de totstandkoming van een beleidsstuk waarin wordt beschreven wat er wel en niet in en rondom het kasteel gebouwd mag worden. Verder betaalt de provincie niet mee aan de herontwikkeling, zo antwoordt GS op de vragen van PvdA en GroenLinks.